Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Föreningslinjen

Föreningslinjen ska vara ett medlemsforum där alla medlemmar runt om i landet – oavsett om man tillhör en fysisk medlemsförening eller är direktansluten medlem i Riksförbundet – ska kunna delta, diskutera, föra fram sina åsikter och ta del av information från vår ordförande Eva Sixt och föreningsombudsman Anett Karlsson.

Datum och tid för nästkommande möte är: 13 maj, kl 18:00-20:00

Innehåll: Åsa Jansson (ekonomiansvarig) kommer att berätta om dokumentmallar och viss ekonomikunskap. En av våra förtroendevalda medlemmarna i förbundsstyrelsen kommer att presentera sig.

Länk till detta zoom-möte är:

https://us06web.zoom.us/j/89530593859?pwd=vN3pRVB61RiWp3Sfv5kzrq4e4obd85.1

Mötes-ID: 895 3059 3859
Lösenkod: 185695

Vill du hellre ringa in från din telefon utan att gå med via internet och zoom, så går det jättebra. Då ringer du 08 5050 0828 och uppger möteskod och lösenord när telefonrösten ber dig göra det. Du använder samma mötes-ID och lösenord som står här ovanför.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer