Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhörigveckan och Anhörigdagen 2024

Anhörigdagen är 6 oktober och denna dag hyllas ju tacksamt nog numer även internationellt. Anhörigveckan kallar vi den vecka som inkluderar 6 oktober, vilket betyder att Anhörigveckan i år startar den 30 september och går i mål på söndagen med självaste Anhörigdagen.

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand. Som anhörig kan man vara till exempel partner, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller granne.


Under Anhörigveckan 2024 vill vi lyfta temat ”Balans i anhörigskapet”. 

Anhörigas Riksförbund kommer att erbjuda en digital föreläsning per dag under hela veckan som handlar om just balansen i anhörigskapet, att hitta de strategier som fungerat för andra anhöriga.

Vi kommer bland annat att höra berättelse från de som genom sitt skrivande och genom naturen fått bättre balans i sitt anhörigskap. Föreläsningarna kommer endast att sändas live och vara gratis för förbundets medlemmar. Övriga kan anmäla sig till en kostnad av 150 kr och blir då direktansluten medlem i förbundet, vilket förutom direktlänk till veckans föreläsningar ger tillgång till bland annat tidningen Vi Anhöriga och förbundets nyhetsbrev.

Anmälan till föreläsningsserien görs i formuläret lite längre ner på sidan.


Anhörigveckan kommer att ramas in av anhörigstrateg Julia Svahns föreläsning Hur tar den som hjälper hand om sig själv? Om empatitrötthet (compassion fatigue) och hur man kan gå från att vara empatistressad eller empatitrött till att bli empatitrygg. Den kommer att ges en gång på måndagen och en gång på söndagen. Dagarna i mellan kommer att bestå av olika föreläsare (anhöriga) som pratar om sin personliga copingstrategi för att nå balans i anhörigskapet. Preliminärt schema är nu:

Måndag 10.00: Julia Svahn, Hur tar den som hjälper hand om sig själv? Om empatitrötthet (compassion fatigue) och hur man kan gå från att vara empatistressad eller empatitrött till att bli empatitrygg.

Tisdag 10.00: Gabriella Åberg, om naturen som kraft.

Onsdag 18.00: Lina Brustad, om skrivande som läkande process.

Torsdag 18.00: Anders Gaardsdal, mer info kommer!

Fredag: kommer strax! Håll utkik här!

Lördag: kommer strax! Håll utkik här! 

Söndag 12.00: Julia Svahn, Hur tar den som hjälper hand om sig själv? Om empatitrötthet (compassion fatigue) och hur man kan gå från att vara empatistressad eller empatitrött till att bli empatitrygg.


ANMÄLAN TILL ANHÖRIGVECKANS ALLA FÖRELÄSNINGAR


Klicka här för att läsa vad Socialstyrelsen säger om anhöriga >>

Att ge vård och stöd till någon i sin närhet faller ofta inom ramen för det självklara. Därför är det heller inte helt lätt att inse att man själv är anhörig.


Många av våra medlemsföreningar arrangerar olika typer av event under Anhörigveckan och på europeiska Anhörigdagen 6 oktober.

Kika gärna in här och hitta en förening nära dig: Anhörigföreningar  och se vad de har på gång.


Vi samarbetar mycket med Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (NKA) och de erbjuder ett webinarium kl 10:00-12:00, 6 oktober.

Vill du veta mer? Här har du all information du behöver >>


Vår europeiska motsvarighet, organisationen Eurocarers, har det här året valt att lyfta jämställdhet som tema. Läs mer här: European Carers Day – Eurocarers


Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Vill du prata med en medmänniska? Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje finns till för dig.
Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet. I de fall det behövs hjälper vi dig att hitta rätt person för ditt ärende.

Varmt välkommen att höra av dig till oss på telefon eller e-post:
0200-239 500
info@anhoriglinje.se


Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer