Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhörigveckan och Anhörigdagen 2024

Anhörigdagen är 6 oktober och denna dag hyllas ju tacksamt nog numer även internationellt. Anhörigveckan kallar vi den vecka som inkluderar 6 oktober, vilket betyder att Anhörigveckan i år startar den 30 september och går i mål på söndagen med självaste Anhörigdagen.

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand. Som anhörig kan man vara till exempel partner, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller granne.


Under Anhörigveckan 2024 vill vi lyfta temat ”Balans i anhörigskapet”. 

Anhörigas Riksförbund kommer att erbjuda en digital föreläsning per dag under hela veckan som handlar om just balansen i anhörigskapet, att hitta de strategier som fungerat för andra anhöriga.

Vi kommer bland annat att höra berättelse från de som genom sitt skrivande och genom naturen fått bättre balans i sitt anhörigskap. Föreläsningarna kommer endast att sändas live och vara gratis för förbundets medlemmar. Övriga kan anmäla sig till en kostnad av 150 kr och blir då direktansluten medlem i förbundet, vilket förutom direktlänk till veckans föreläsningar ger tillgång till bland annat tidningen Vi Anhöriga och förbundets nyhetsbrev.

Anmälan till föreläsningsserien görs i formuläret lite längre ner på sidan.


Anhörigveckan kommer att ramas in av anhörigstrateg Julia Svahns föreläsning Hur tar den som hjälper hand om sig själv? Om empatitrötthet (compassion fatigue) och hur man kan gå från att vara empatistressad eller empatitrött till att bli empatitrygg. Den kommer att ges en gång på måndagen och en gång på söndagen. Dagarna i mellan kommer att bestå av olika föreläsare (anhöriga) som pratar om sin personliga copingstrategi för att nå balans i anhörigskapet. Preliminärt schema är nu:

Måndag 30 sept, kl 10.00: Julia Svahn – ”Från empatitrött till empatitrygg”

Att möta någon annans lidande utan att känna att man kan förändra något för den andre, kan bli känslomässigt stressande och leda till emotionell utmattning, s.k. empatitrötthet. Det kan börja med att man inte kan eller hinner ge det bemötande som man ser att andra behöver. Till slut orkar man inte vara inkännande längre och skyddar sig med att bli distanserad och avstängd mot de man ska hjälpa. Några blir i nästa steg emotionellt utmattade. Risken att den närståendes kropps- och känsloreaktioner förs över till den anhöriga, s.k. sekundär traumatisering, ökar om hjälparen (den anhöriga i detta fall) inte är medveten om den process som sker. Om din roll i din relation till ditt barn, vän, parter eller förälder, är att vara hjälpare, så är det viktigt att även kunna ta hand om sig själv!

Det har du säkert hört en massa gånger? Men hur gör man det när det inte finns någon tid eller energi att ta ifrån? Och varför mår du dåligt när det är din närstående som är sjuk? Att skapa en medvetenhet om vad som är vems och lära dig att balansera ditt nervsystem tar dig en bra bit på vägen till att bli Empatitrygg istället för empatitrött.

Julia Svahn, grundare av Empatitrygg, är fil kand. folkhälsovetare, dipl. yogaterapeut och certifierad huvudutbildare inom I AM yoga (en fördjupning av MediYoga) samt utbildad inom TRE*, ACT, MI, anknytningsteori mm. och inspireras av metoder som Relationell mindfulness och meditation. Julia har jobbat med stresshantering i över 15 år och anhörigstöd i åtta år.


Tisdag 1 okt, kl 10.00: Gabriella Åberg – ”Naturen som copingstrategi”


Onsdag 2 okt, kl 18.00: Lina Brustad – ”Skrivande som läkande process”

Lina Brustad är författare till den självbiografiska romanen Humlesäcken och handläggare på Folkbildningsrådet. När Lina var 25 år insjuknade hennes pojkvän i cancer. Sjukdomsförloppet kom att vara i sju år. Under den sista sjukdomstiden och efteråt, i sorgeprocessen, skrev Lina en bok. I hennes föreläsning ser hon tillbaka på denna period i hennes liv och på skrivande som en överlevnadsstrategi.


Torsdag 3 okt, kl 18.00: Anders Gaardsdal, mer info kommer!


Fredag 4 okt, kl 12:00: Daniela Börjesson och Janni Ahlgren, engagerade i Alzheimersförbundet – ”Att inspirera till att fortsätta leva”.

Janni Ahlgren har under de senaste sju åren arbetat för att minska stigmat kring Alzheimers sjukdom och öka medvetenheten om demens, sedan hennes pappa fick sin diagnos. Tillsammans med sin far, Stefan Eriksson, som också varit engagerad i dessa frågor, har Janni deltagit i flera nationella och europeiska projekt, inklusive European Working Group of People with Dementia (EWGPWD) anordnat av Alzheimer Europe. Janni och hennes familj har även medverkat i Uppdrag Gransknings serie ”När jag inte längre minns dig” och hon är nu ambassadör för Alzheimerfonden.

Daniela Börjesson är ung anhörig till sin pappa som 2021 fick diagnosen pannlobsdemens, då 60 år gammal. Då har hon aldrig hört talas om sjukdomen och kunskapen kring diagnoser med kognitiv nedsättning känns generellt begränsad och att man inte talar kring det. Genom läger med Alzheimersfonden och uppstarten av Ytan för unga, en digital anhörigportal hoppas hon kunna sprida gemenskap och kunskap att man inte är ensam i sin situation. Samt att känslan i samhället ska bli mindre skamsen. När man lever som nära anhörig inser man hur vanligt förekommande det tyvärr är, och hur mycket det underlättar att inte känna sig ensam i situationen. Även Daniela är ambassadör för Alzheimersfonden.


Söndag 6 okt, kl 12.00: Julia Svahn – ”Från empatitrött till empatitrygg”

Att möta någon annans lidande utan att känna att man kan förändra något för den andre, kan bli känslomässigt stressande och leda till emotionell utmattning, s.k. empatitrötthet. Det kan börja med att man inte kan eller hinner ge det bemötande som man ser att andra behöver. Till slut orkar man inte vara inkännande längre och skyddar sig med att bli distanserad och avstängd mot de man ska hjälpa. Några blir i nästa steg emotionellt utmattade. Risken att den närståendes kropps- och känsloreaktioner förs över till den anhöriga, s.k. sekundär traumatisering, ökar om hjälparen (den anhöriga i detta fall) inte är medveten om den process som sker. Om din roll i din relation till ditt barn, vän, parter eller förälder, är att vara hjälpare, så är det viktigt att även kunna ta hand om sig själv!

Det har du säkert hört en massa gånger? Men hur gör man det när det inte finns någon tid eller energi att ta ifrån? Och varför mår du dåligt när det är din närstående som är sjuk? Att skapa en medvetenhet om vad som är vems och lära dig att balansera ditt nervsystem tar dig en bra bit på

vägen till att bli Empatitrygg istället för empatitrött.

Julia Svahn, grundare av Empatitrygg, är fil kand. folkhälsovetare, dipl. yogaterapeut och certifierad huvudutbildare inom I AM yoga (en fördjupning av MediYoga) samt utbildad inom TRE*, ACT, MI, anknytningsteori mm. och inspireras av metoder som Relationell mindfulness och meditation. Julia har jobbat med stresshantering i över 15 år och anhörigstöd i åtta år.


ANMÄLAN TILL ANHÖRIGVECKANS ALLA FÖRELÄSNINGAR


Klicka här för att läsa vad Socialstyrelsen säger om anhöriga >>

Att ge vård och stöd till någon i sin närhet faller ofta inom ramen för det självklara. Därför är det heller inte helt lätt att inse att man själv är anhörig.


Många av våra medlemsföreningar arrangerar olika typer av event under Anhörigveckan och på europeiska Anhörigdagen 6 oktober.

Kika gärna in här och hitta en förening nära dig: Anhörigföreningar  och se vad de har på gång.Vår europeiska motsvarighet, organisationen Eurocarers, har det här året valt att lyfta anhörigvårdare och vårdsamarbetet kring närstående.

Läs mer här: European Carers Day – Eurocarers


Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Vill du prata med en medmänniska? Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje finns till för dig.
Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet. I de fall det behövs hjälper vi dig att hitta rätt person för ditt ärende.

Varmt välkommen att höra av dig till oss på telefon eller e-post:
0200-239 500
info@anhoriglinjen.se


Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer