Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Variationsrikt jubileum för Anhörigriksdagen

Urklipp från vår tidning: Vi Anhöriga

Från vaggan till graven. Anhörig och närstående är man hela livet. Och det har inga gränser. Det framgick med all önskvärd tydlighet av föreläsningarna på Sveriges största konferens för anhörigfrågor den 24-25 oktober. För första gången sen innan pandemin kunde man samlas fysiskt på plats, något som gladde både deltagare och arrangörer.

För Ida Hallquist, som utnämndes till ambassadör för Anhörigas Riksförbund i våras, var det premiär som konferencier i den rollen. Uppdraget skötte hon med all ära; avslappnat, roligt och påläst, med egna personliga reflektioner instuckna i presentationer och övergångar.
Hon berättade också om sitt eget anhörigskap till systern Victoria, som var multihandikappad. I Vi Anhöriga nr 2 2023 finns en längre intervju med Ida.

Sandra Ekholm, Richard Forsberg och Bonnica Sjöblom presenterade projektet KiX Senior som är inne på sitt sista år. Det handlar om att skapa en meningsfull och aktiv fritid för att motverka utanförskap och ensamhet i samband med pensioneringen. Målgruppen är äldre personer med intellektuella funktionsnedsättningar och man har utvecklat en metod i form av en studiecirkel där deltagarna hittar aktiviteter att utföra tillsammans.

Läs mer om projektet på kixsenior.com och i Vi Anhöriga nr 1 2022. Förkortningen KiX står för övrigt för något så sympatiskt som ”Kreativitet, Inspiration och Extra mycket kärlek”.

Alexandra Lellky, medgrundare till Cancerkompisar, berättade om att vara anhörig till någon med cancer. Cancerkompisar är en digital mötesplats för anhöriga till cancerdrabbade närstående. Anhöriga till cancersjuka brottas många gånger med både tystnad och skam. Skam för att förbjudna tankar kommer och går, till exempel en önskan att den cancersjuke ska dö. Alexandra berättade gripande om hur vardagen kan se ut.

  • Du är Projektledaren som tar hand om hela sjukdomen för att patienten inte kan. Du tar hand om hemmet, du är städare, ledsagare, transportör, du tar hand om ekonomin, betalar räkningar. Du är kanske den enda som har ett jobb som du går till just då för att din man är sjukskriven. Du får laga all mat men också vara dietist för vad är det man kan äta och inte?

Cancerkompisar presenterades närmare i Vi Anhöriga nr 3 2022.

Anhörigföreningen i Karlstad fungerade som värd och hade ett stort team på plats med full koll på de lokala förutsättningarna. Riksförbundets representanter på plats – riksdagsgeneralen Åsa Bengtsson med kollegorna Anett Karlsson och Åsa Jansson – hade ett lyckat samarbete med lokalföreningen. Coeo Support agerade mediateam i samråd med Åsa Bengtsson.

TEXT: MICHAEL NYSTÅS
FOTO: ANETT KARLSSON

BILDTEXT:
Några representanter från Anhörigföreningen i Karlstad: fr v Boel Henckel, Rolf Åström, Annemay Hidén, Kerstin Jonsson-Tengvall, Gun-Britt Björevall, Anna-Lena Arnell och Göran Björevall.

Läs mer om Anhörigriksdagen i Vi Anhöriga nr 4 2023.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer