Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Uppsala är Årets Anhörigkommun 2023

Uppsala kommun är bäst i Sverige på att göra mest för anhöriga, och tilldelas utmärkelsen Årets Anhörigkommun 2023.

Uppsala kommun tilldelas utmärkelsen Årets Anhörigkommun 2023. Priset, som instiftades av Anhörigas Riksförbund 2021, går till den kommun som gör mest för anhöriga. Vinnaren avslöjades på konferensen Anhörigriksdagen i Karlstad den 25 oktober. ”Priset ger oss möjlighet att sprida de goda exemplen vidare till andra kommuner och våra medlemsföreningar. De kan i sin tur få inspiration i sitt arbete”, säger Marléne Lund Kopparklint, förbundsordförande för Anhörigas Riksförbund.

Syftet med priset Årets Anhörigkommun är att uppmärksamma en kommun som gör väsentliga insatser för anhöriga. Detta ska i sin tur leda till att andra kommuner sporras att förbättra sina insatser, och ge förutsättningar att sprida goda exempel.

För att kunna utses till Årets Anhörigkommun ska kommunen ha en verksamhet, eller gjort en speciell insats, som på ett tydligt sätt gynnar anhöriga. Det ska även finnas en tydlig funktion eller tjänst för stöd till anhöriga, till exempel en anhörigkonsulent eller motsvarande. Resurserna till anhörigstödet får inte heller ha minskats under de senaste två åren. Stödet ska omfatta anhöriga till såväl äldre som yngre närstående.

Uppsala kommun uppfyller alla dessa kriterier och koras till Årets Anhörigkommun 2023 med följande motivering:

Uppsala kommun arbetar med stort fokus på anhörigas behov och önskemål. Man har ett tydligt uppdrag att stödja alla anhöriga oavsett ålder. Sedan januari 2022 inkluderas även barn och unga. Kommunens anhörigstöd är tydligt organiserat vid det centralt belägna Anhörigcentrum. Verksamheten är lätt att nå, såväl fysiskt som digitalt genom en lättillgänglig webbplats. Närvaron i sociala medier är hög. Anhörigstödet i Uppsala erbjuder en rad aktiviteter såsom samtalsgrupper inom demens och psykisk ohälsa och kurs i reflekterande skrivande. Bland de återkommande aktiviteterna finns sittgympa, qigong, museibesök och avslappningsövningar. Det senaste året har man öppnat ett café och anställt ytterligare en anhörigkonsulent. Anhöriga över 18 år erbjuds även kostnadsfritt egentidsstöd med avlösning i upp till 24 timmar per månad. Uppsala kommun är som helhet en värdig mottagare av utmärkelsen och kan därför tjäna som gott exempel och inspiration för andra kommuner.


Årets Anhörigkommun är ett initiativ av medlemmarna i Anhörigas Riksförbund. De har också utifrån sina egna erfarenheter, haft möjlighet att nominera värdiga kommuner.

Den slutgiltiga vinnaren utsågs sedan av en jury bestående av Aina Granath, Mölndal, Karin Sundberg, Piteå, båda representanter för lokalföreningarna, och förbundsordförande Marléne Lund Kopparklint, med förbundets organisationsombudsman Anett Karlsson som sammankallande.
– Detta pris har betydelse ur flera olika perspektiv. Under nomineringsprocessen får vi som organisation ta del av det goda arbetet som utförs runtom i landet. Genom priset kan vi också sprida de goda exemplen vidare till andra kommuner och våra medlemsföreningar. De kan i sin tur få inspiration i sitt arbete, säger förbundsordförande Marléne Lund Kopparklint.

Therese Lundgren är verksamhetschef för Anhörigcentrum och var på plats i Karlstad tillsammans med sina kollegor.
– Vi blev så klart glada men också överraskade med tanke på hur mycket gott arbete som görs i landets olika kommuner. Men vi har en bredd på stödet och våra politiker har valt att satsa på anhörigstödet i kommunen, säger hon.

Den första mottagaren av utmärkelsen var Skövde kommun 2021. 2022 gick priset till Borås Stad.

Bild, fr v Anna-Karin Olsson, Karin Carlsson, Niklas Christiansson och Pernilla Gauffen. På huk: Therese Lundgren, verksamhetschef för Anhörigcentrum.

Foto: Anett Karlsson

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer