Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Uppföljning av anhörigperspektivet och stöd till anhöriga

Socialstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att presentera förslag på en nationell uppföljning av anhörigperspektivet och stödet till anhöriga i kommun och region. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 oktober 2023.


I rapporten förslår Socialstyrelsen ett antal uppföljningsområden och lämpliga datakällor.
Rapporten är tänkt att utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att nationellt följa anhörigperspektivet och stödet till anhöriga i kommuner och regioner.
Sundiata Owens har varit projektledare och i arbetsgruppen har även Charlotte Fagerstedt, Åsa Lefèvre och Oscar Sallander ingått. Flera medarbetare vid myndigheten har även bidragit med sina kunskaper.

Socialstyrelsen vill tacka alla anhöriga, organisationsföreträdare, professionsföreträdare, forskare och andra som med stort engagemang och kunnande har bidragit i arbetet med rapporten. Nationellt kompetenscenter anhöriga (Nka) har igenom hela arbetet varit stöttande och vägledande i utformningen av uppföljningen, samt bistått med kontakter, information och underlag.

Nu finns Socialstyrelsens rapport ”Uppföljning av anhörigperspektivet och stöd till anhöriga” tillgänglig för alla som vill ta del av den.

Läs hela rapporten på Socialstyrelsens hemsida >>

Ladda ner hela rapporten i PDF-format här >>

Text: Socialstyrelsen

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer