Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Studie om att förlora en närstående i covid-19

En ny studie från Svenska kyrkan och Linnéuniversitet har tittat närmare på anhörigas upplevelser när de förlorat en närstående under pandemin. Eva Meakin, diakon, Anna Bratt, psykolog, och Ingrid Gustafsson, anestesisjuksköterska, har intervjuat anhöriga som berättar om hur det var att inte få ta ordentligt avsked utan tvingas ha visir och skyddskläder om man alls fick träffas. Att inte kunna mötas som vanligt har enligt forskarna fördröjt sorgeprocessen.

Pandemin skapade också skuldkänslor och grubblerier på hur ens närstående kunde bli smittad trots alla försiktighetsåtgärder. Svårigheter att få information från vården och bristande uppföljning tas också upp i studien, liksom frånvaron av ett anhörigperspektiv. Till forskarnas förvåning uttryckte flera intervjuade anhöriga en lättnad över att man under en tid inte fick vara fler än 20 på begravningarna.

Forskarnas arbete presenterades på en temadag om ”Församlingsliv i skuggan av pandemin” och uppmärksammades i en artikel i Smålandsposten den 10 mars. Artikeln finns online men tyvärr bakom betalvägg. Vi har därför valt att sammanfatta det viktigaste här.

Vill du ändå läsa den i sin helhet finns länken här:

https://www.smp.se/vaxjo/psykologen-ingen-har-pratat-om-de-anhoriga-under-pandemin-man-tappar-bort-manniskan-206aae20

 

Text sammanfattning: Michael Nystås, Foto: Hilda Frankki 

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer