Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Stora Anhörigboken

Vi är stolta över vår Anhörighandboken-hemsida som vi driver vid sidan om vår officiella riksförbundssida och vi hoppas att många både anhöriga och inom professionen kan hitta tips, kunskap, råd och inspiration där.

www.anhorighandboken.se

Men förra året publicerade Studentlitteratur en ny bok som vi tror kan vara till stor nytta för anhörigkonsulenter runt om i landet. Anhörigas Riksförbund har inget med utgåvan att göra men hurrar för att författarna lyfter detta viktiga ämne! Heja!

Stora anhörigboken samlar insikter från en bredd av ledande experter inom området anhörigomsorg. Den belyser anhörigas betydelsefulla roll och den belastning de upplever i sina strävanden att tillhanda hålla omsorg, kontinuitet och kärlek när samhällets resurser inte räcker till. Boken lyfter fram riskerna för anhörigas egen hälsa, deras ekonomiska utsatthet och sociala stigmatisering samt den betydande överrepresentationen av kvinnor som vårdare. Genom att belysa vikten av ett mer organiserat samhällsstöd för anhöriga och erkänna deras plats som samhällsbärande grupp, erbjuder boken en djup gående diskussion om en oundviklig aspekt av livet – att vara anhörig.

Stora anhörigboken vänder sig till alla som i sitt nuvarande eller framtida yrke möter personer som är just anhöriga oavsett orsak till anhörigskapet.

Vill du köpa boken finns den här: https://www.bokus.com/bok/9789144156781/stora-anhorigboken/

Några av de forskare som föreläste för oss på 2022 års Anhörigriksdag har dessutom varit med och skrivit ett av kapitlen.

Grattis till bokrelease, Pia Nilsson, Joy Torgé och Magnus Jegermalm!

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer