Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Socialstyrelsen informerar om vaccinering

I samband med vaccinationerna mot covid- 19 pågår finns behov av lättillgänglig
och anpassad information om vaccinen och vaccinationerna till olika grupper.

Här har Socialstyrelsen samlat material från bland annat Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och MSB som kan vara bra stöd vid kommunikation med personer
som behöver få information som är anpassat utifrån deras behov.

Nedan finns korta beskrivningar om respektive material och länkar.

Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19, inklusive faktablad och filmer. Informationen finns tillgänglighetsanpassad och översatt till många språk. Läs mer här >>

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 hos MSB (krisinformation.se). Informationen vänder sig till allmänheten. Klicka här >>

På Krisinformation.se finns även regional information om coronaviruset. Läs mer här >>

Polisen har tagit fram information om bedrägerier kopplat till vaccinationerna mot covid- 19. Klicka här >>

Läkemedelsverket reder ut vanliga missuppfattningar och myter om vaccinen. Läs mer här >>

1177 är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Här finns även regional information om vaccination mot covid-19. Klicka här >>

Tack för att du delar och sprider!
Vänliga hälsningar Socialstyrelsen

Text & Bild: Socialstyrelsen

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer