Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Sista ansökningsdatum närmar sig

Ansökningstiden för 2023 års intagning till vår kurs på Helsjön Folkhögskola närmar sig sitt slut.

Känner du att ”Anhörigkonsulent – fördjupningskurs” med början i höst, så vill vi uppmuntra dig att söka in. Tidigare årskullar vittnar om att utbildningen har varit mycket värdefull och givande.

Det här är en eftergymnasial fördjupningskurs för dig som arbetar som anhörigkonsulent eller liknande. Det är en distanskurs på halvfart under ett läsår med sex obligatoriska träffar om tre dagar på Helsjön folkhögskola. Under kursträffarna inhämtas kunskap genom föreläsningar, olika typer av seminarier och gruppaktiviteter. Ett viktigt återkommande moment är professionell grupphandledning med psykolog. Mellan kursträffarna arbetar du med studieuppgifter och reflektioner via lärplattform på internet.

Kursen är en samverkanskurs mellan Helsjöns folkhögskola och Anhörigas Riksförbund.

Läs mer om kursen och anmäl ditt intresse här

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer