Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Så är det att ha en bror med schizofreni

(Ur Vi Anhöriga nr 4:2023)

Åsa Konradsson-Geuken är universtetslektor och docent i farmakologi vid Uppsala universitet och ordförande i Schizofreniförbundet. Hennes forskning handlar om att utveckla nya och bättre läkemedel mot schizofreni.

Tillsammans med Sten Friberg och Ylva Wächter har hon skrivit boken ”Schizofreni – Livet med en psykossjukdom” (Gothia Kompetens). Snart kommer en bok för barn om hjärnans sjukdomar. På Anhörigriksdagen 2023 berättade hon om sitt liv och sin forskning.

Men framför allt är hon syster till en bror med schizofreni. Han insjuknade när Åsa var 14 år och precis hade kommit hem från en efterlängtad resa till Grekland.
Åsa Konradsson-Geuken äntrade scenen på Anhörigriksdagen och berättade levande och gripande om sitt anhörigskap.

  • Jag visste inte att en människa kunde förändras så mycket, sa Åsa.

Idag lever hennes bror ett bra liv tack vare fungerande medicinering och en familj som bryr sig. Åsa drar själv det tyngsta lasset:

  • Vi är som ler och långhalm. Det är jag som är hans stöd i vardagen. Det är jag som är med på varenda läkarbesök. Det är jag som har kontakt med Försäkringskassan och socialpsykiatrin. Det är jag som ringer alla förbaskade telefonförsäljare som säljer på honom dubbla mobilabonnemang, kalsonger, strumpor, tidningsprenumerationer. Allt. För att vara helt ärlig så skulle jag behöva finnas vid min storbrors sida till 100 % för att han ska ha en dräglig vardag, berättade hon.

Samtidigt orkar hon vara mycket engagerad i sitt arbete och i de organisationer i Sverige och utomlands där hon har olika förtroendeuppdrag. Hennes forskning siktar högt och syftar till att lösa schizofrenins gåta:

  • Vi inte vet vad som är fel eller varför vissa människor insjuknar och inte andra. Och det är det jag tänker lösa med min forskning. Jag ska lösa den gåtan, sa hon.
  • Det långsiktiga målet är att kunna underlätta för utvecklingen av nya effektiva läkemedel och med detta förbättra det dagliga livet för de patienter som lider av schizofreni och liknande psykossjukdomar.

Åsa Konradsson-Geuken framhöll att broderns sjukdom också fört goda ting med sig. Den har gjort henne till en mer empatisk person med förståelse för människor med psykiska funktionsnedsättningar. Hon är inte rädd när hon ser människor som beter sig annorlunda på tunnelbanan. Hon kan till och med tycka att det är mer givande att möta dem än individer som anser sig vara ”friska och normala”.

  • Om min bror inte drabbats av schizofreni så hade jag varken doktorerat, blivit schizofreniforskare eller docent. Det är min bror och hans sjukdom som gjort att jag är där jag är idag. Om man vågar se de här människorna som mångfald så har man väldigt mycket att lära sig, sa hon.

Åsa är styrelseledamot och kassör i European Federation of Family Associations of people affected by Mental Ilness (EUFAMI), en organisation som mellan 2020 och 2022
Åren 2020 till 2022 gjorde EUFAMI en kartläggning av det ekonomiska och mänskliga värdet av den informella vården som anhöriga ger till personer med svår psykisk sjukdom. Med över 700 deltagare i studien i Europa och Kanada kunde forskarna slå fast att majoriteten av de anhöriga var kvinnor som tog hand om en son eller en dotter. De lade i genomsnitt 43 timmar i veckan på vård av en närstående. Det ekonomiska bortfallet per anhörig beräknades till mellan 274 och 334 kronor i timmen. Dessa och många andra resultat presenteras i slutrapporten ”The Value of Caring”.

  • Det är tydligt att familjemedlemmar och andra informella vårdgivare till personer med svår psykisk sjukdom, är en väsentlig del av sjukvårdssystemet, dock är värdet av informell vård från anhöriga/närstående ofta dolt, sa Åsa Konradsson-Geuken.

TEXT: MICHAEL NYSTÅS
FOTO: PRIVAT

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer