Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Regeringen vill att stödet till vuxna och barn som är anhöriga ska stärkas

I ett pressmeddelande daterat 9 juni skriver Socialdepartementet att de vill analysera och få förslag på hur stödet till anhöriga till personer som är långvarigt eller kortvarigt allvarligt sjuka samt till anhöriga som är barn ska stärkas. Nu tillsätts en utredning som ska komma med sådana förslag.

– Vi vill att den här utredningen ska ge oss verktyg att stärka stödet till alla dessa anhöriga som gör en så enormt betydelsefull insats, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

– Det är mycket positivt att Gunilla Malmborg har tackat ja till att bli särskild utredare. Som före detta departementsråd på Socialdepartementet och utredare i LSS- och Hjälpmedelsutredningarna är Gunilla en erfaren utredare som har stor kompetens och kunskap om anhörigfrågor, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Läs hela pressmeddelandet här>>

Text: Socialdepartementet, Foto: Foto: Kristian Pohl AB/Regeringskansliet

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer