Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Öppna Hjälplinjen igen och rädda liv, ministern!

I en debattartikel som publicerades i Aftonbladet förra veckan står det så här:

”Varje år tar 1 500 människor sitt liv och minst 15 000 försöker. Trots det saknas i dag ett fungerande stöd till människor i kris och deras anhöriga som ges av legitimerad vårdpersonal. Nu är det hög tid att regeringen agerar.

Därför startar vi i dag ett upprop med krav på att återupprätta en nationell hjälplinje som ett komplement till det stöd den ideella sektorn erbjuder.

Den 1 januari 2020 lades hjälplinjen ner. Den gav stöd till människor i psykisk kris och bemannades av legitimerade psykologer. Året före inkom 30 000 samtal till Hjälplinjen, varav endast hälften kunde besvaras.

Trots det uppenbara behovet lades hjälplinjen ner.”

Läs hela artikeln här >>:

Debattörerna bakom den här artikeln är Conny Allaskog, ordförande NSPH

Rickard Bracken, generalsekreterare Suicide Zero

Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige

Anhörigas Riksförbund vill naturligtvis också hjälpa till i denna namninsamling och uppmuntrar därför våra medlemmar och följare att skriva på här i hopp om att den nationella hjälplinjen återupprättas.

Namninsamling: https://www.mittskifte.org/petitions/oppna-den-nationella-hjalplinjen-igen-och-radda-liv

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer