Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nytt pris till bästa anhörigkommun instiftas av Anhörigas Riksförbund

Ett nytt pris till den kommun som gör mest för anhöriga instiftas nu av Anhörigas Riksförbund. ”Det är viktigt och roligt att få lyfta fram en kommun som gjort väsentliga insatser för att förbättra anhörigas situation”, säger Ann-Marie Högberg, förbundsordförande i Anhörigas Riksförbund.

Syftet med det nyinstiftade priset Årets anhörigkommun är att uppmärksamma en kommun som gjort väsentliga insatser för anhöriga. Detta ska i sin tur leda till att kommunerna sporras att förbättra sina insatser och ge förutsättningar att sprida goda exempel.

– Det är viktigt och roligt att få lyfta fram en kommun som gjort väsentliga insatser för att förbättra anhörigas situation. Det behövs goda exempel och de förtjänar verkligen en utmärkelse! Vi hoppas på många förslag, säger Ann-Marie Högberg.

För att kunna utses till Årets anhörigkommun ska kommunen ha en verksamhet, eller gjort en speciell insats, som på ett tydligt sätt gynnar anhöriga. Det ska även finnas en tydlig funktion eller tjänst för stöd till anhöriga. Det kan till exempel vara en anhörigkonsulent eller motsvarande. Resurserna till anhörigstödet får inte heller ha minskats under de senaste två åren. Stödet ska omfatta anhöriga till såväl äldre som yngre närstående.

Anhörigas Riksförbunds förbundsstyrelse, lokalföreningar och enskilda medlemmar kan nominera kandidater till Årets anhörigkommun. Även kommunerna själva har rätt att nominera.
Vinnaren utses av en jury på fem personer, bestående av ledamöter från förbundsstyrelsen, lokalföreningarna och förbundets organisationsombudsman.

Sista dag att inkomma med nomineringar är den 20 september 2021.
Nomineringar kan mailas in till info@anhorigasriksforbund.se eller skickas per post till Anhörigas Riksförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg.

Priset utdelas vid Anhörigriksdagen som äger rum digitalt den 9–10 november.

 

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer