Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Ny kunskap och insikter över lunch

Bräcke diakoni är en lärande organisation som drivs av viljan att se och kraften att förändra. De driver utvecklingsprojekt inom områden där vi upptäcker glapp i samhället. De tar fram ny kunskap, skapar nya verksamheter och tjänster och nu vill vi på Anhörigas Riksförbund tipsa om ett nytt inslag över fredagsluncherna som lanseras idag, 19 januari.

Klicka och se webbinariet – 19 januari

Idag 19 januari är det Anna Rydberg, Specialistsjuksköterska – Bräcke vård- och omsorgsboende Västergården som ska tala om ”Ett mottagningsrum som förändrar liv”.

Under våren arrangeras webbinarium varje fredag kl 11.25 via teams och olika ämnen kopplade till Bräcke diakonis verksamheter och områden tas upp och diskuteras.

26 jan – Teamkraft i praktiken

2 feb – Från stöd till egenmakt

Läs mer på Bräckes hemsida här >>

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer