Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Ny kommunikatör på Anhörigas Riksförbund

Tillskott på kansliet…

Michael Nystås är ny kommunikatör på Anhörigas Riksförbund sedan den 1 mars 2021. Vi välkomnar Michael och hans kommunikationskompetens på kansliet! 

 
Han är journalist i botten med lång erfarenhet som tidningsreporter och kommer närmast från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, där han var verksam i över 21 år. Genom åren har han arbetat med både intern och extern kommunikation, skrivit nyhetsartiklar och pressmeddelanden till både digitala och tryckta kanaler.
 
Michael är född och uppvuxen i Finspång i Östergötland, men sedan 1994 bosatt i Partille utanför Göteborg. Han har två utflugna barn, en särbo och ett stort intresse för samhällsfrågor och kultur. Förbundets frågor ligger nära hans hjärta och han har personliga erfarenheter av sjukdom hos närstående. Michael kommer bland annat att ansvara för medlemstidningen Vi Anhöriga.
 
Vill du komma i kontakt med Michael når du honom via mail: michael.nystas@anhorigasriksforbund.se
eller telefon: 010-1557068
 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer