Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Ny kommunikatör på Anhörigas Riksförbund

Tillskott på kansliet…

Michael Nystås är ny kommunikatör på Anhörigas Riksförbund sedan den 1 mars 2021. Vi välkomnar Michael och hans kommunikationskompetens på kansliet! 

 
Han är journalist i botten med lång erfarenhet som tidningsreporter och kommer närmast från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, där han var verksam i över 21 år. Genom åren har han arbetat med både intern och extern kommunikation, skrivit nyhetsartiklar och pressmeddelanden till både digitala och tryckta kanaler.
 
Michael är född och uppvuxen i Finspång i Östergötland, men sedan 1994 bosatt i Partille utanför Göteborg. Han har två utflugna barn, en särbo och ett stort intresse för samhällsfrågor och kultur. Förbundets frågor ligger nära hans hjärta och han har personliga erfarenheter av sjukdom hos närstående. Michael kommer bland annat att ansvara för medlemstidningen Vi Anhöriga.
 
Vill du komma i kontakt med Michael når du honom via mail: michael.nystas@anhorigasriksforbund.se
eller telefon: 010-1557068

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer