Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Ny app till stöd för anhöriga lanseras av samarbetspartner till Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbunds samarbetspartner Essity lanserar i höst en ny digital app för anhöriga, Caressa, som erbjuder stöd för vård av närstående. ”Vi ser att Caressa är ett sätt att möta de anhörigas växande behov, och vill därför gärna bidra till att öka kännedomen om appen”, säger Marléne Lund Kopparklint, förbundsordförande för Anhörigas Riksförbund.

Undersökningar visar att 1,3 miljoner vuxna anhöriga i Sverige ger omsorg till en medmänniska, och att anhöriga står för 75 procent av all omsorg som utförs i hemmet. Sammantaget sparar samhället 183 miljarder varje år på anhörigas omsorg om sina närstående.
– Detta är viktiga frågor som finns med i allt vårt påverkansarbete gentemot beslutsfattare i kommun och riksdag, säger Marléne Lund Kopparklint.

Caressa samlar viktiga delar för koordinering av vård av närstående – som att göra-listor, läkemedelspåminnelser och en kalenderöversikt – i en prenumerationsbaserad app, så att flera anhöriga kan samarbeta om och samordna vården för en närstående.
– Vi ser att Caressa är ett sätt att möta de anhörigas växande behov, och vill därför gärna bidra till att öka kännedomen om appen, säger Marléne Lund Kopparklint.

Utöver en digital marknadsföringskampanj, kommer information om appen att spridas via Anhörigas Riksförbund.
– Anhörigas Riksförbund är en politiskt och religiöst obunden intresseorganisation som verkar för att de som är anhöriga ska ha goda förutsättningar att hjälpa sina närstående. Därför är Essitys lansering av Caressa ett positivt bidrag eftersom den digitala plattformen belyser den betydelse och viktiga roll som anhöriga har i vårt samhälle, säger Marléne Lund Kopparklint.

Samarbetet med Essity/TENA har pågått i många år, och kommunikationen kring Caressa ligger inom ramen för det befintliga avtalet. Appen presenterades även på utställarmässan i samband med Anhörigriksdagen i Karlstad nyligen.

Nadine Gerson Flam är Global Director Senior Care på Essity:
– Vi arbetar för att bryta barriärer för välbefinnande, och att ge stöd till anhöriga är en viktig del i detta. Vi har utvecklat Caressa i samarbete med anhöriga för att stödja deras behov och utmaningar som tyvärr ofta förbises. Genom djupgående kundinsikter och omfattande erfarenhet, har vi kunnat bredda vårt erbjudande med den här nya digitala lösningen, säger hon.

Caressa finns tillgänglig i en engelsk version på App Store och Google Play i Sverige och Storbritannien. Senare i år lanseras även en svensk version. Appen är gratis att ladda ned och användarna erbjuds en kostnadsfri provperiod på tre månader.

FAKTA
Viktiga funktioner och fördelar med Caressa:

* Bjud in anhöriga till ett vårdteam kring en närstående.
* Få en översikt och organisera en närståendes aktiviteter i Kalenderfunktionen.
* Få påminnelser för att säkerställa att den närståendes läkemedel inte glöms bort i Läkemedelsfunktionen.
* Samordna vårdansvaret genom att skapa att göra-listor som kan delas inom ett vårdteam i Att göra-funktionen.
* Lagra anteckningar, dokument och bilder som är relevanta för vården av en närstående i Anteckningsfunktionen.
* Skicka meddelanden och uppdateringar till andra i ett vårdteam kring en närstående i Meddelandefunktionen.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer