Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nu flyttar Anhörigriksdagen till Karlstad

Den 3-4 november 2020 kommer den 22:a Anhörigriksdagen att invigas i Karlstad Congress Culture Centre. Arbetet med evenemanget har redan inletts, där eventföretaget Meetx kommer hjälpa förbundet med att ta hand om allt det praktiska. På Anhörigas Riksförbunds kansli startade samtidigt den spännande uppgiften att sätta samman ett så intressant och matnyttigt program som möjligt.

Temat för 2020 års Anhörigriksdag, Anhörig vid livets slut, har under flera år funnits med bland de mest efterfrågade ämnena i de utvärderingar som lämnats in av besökare. Då Anhörigas Riksförbund kunde meddela Karlstad att de vunnit dragkampen om att få stå som värd för Anhörigriksdagen var glädjen stor bland stadens beslutsfattare och de som jobbat med frågan under en längre tid.

Anhörigriksdagen är och har alltid varit en av Anhörigas Riksförbunds viktigaste åtaganden. Det är det enda tillfället under året som alla vi som engagerar oss i anhörigfrågan får tillfälle att träffas: Anhörigkonsulenter, politiker, beslutsfattare och inte minst anhöriga.

Med det sagt så lyckas vi idag inte attrahera besökare i lika stor utsträckning som förr. Trenden har varit negativ i flera år nu. Anhörigas Riksförbund har hela tiden tagit utvecklingen på allvar och situationen har debatterats flitigt inom förbundet. Med minskat deltagarantal påverkas naturligtvis de ekonomiska förutsättningarna för en konferens. Med sämre ekonomi i evenemanget så tvingas vi också dra ned på kvalitén vilket knappast gör att man attraherar fler besökare till nästa år.

Vad ligger då bakom dalande besöksstatistik? Förbundets analys av läget pekar på flera anledningar. Ett viktigt skäl till det är att kommunerna dragit ner på möjligheterna för sina anställda till fortbildning och deltagande vid möten och konferenser. Andra skäl som kan nämnas är en allt större konkurrens från andra konferenser och det faktum att vi kanske inte utvecklat konceptet i den utsträckning som målgruppen efterfrågat.

Ett första steg mot en förändring var att sluta ett avtal med en professionell eventbyrå, Meetx, som bl.a. arrangerar Demensdagarna. Tillsammans med Meetx har vi haft fruktbara samtal kring hur Anhörigriksdagen ska kunna utvecklas och på så sätt leva vidare. Det första beslutet var att flytta tiden för Anhörigriksdagen, från maj till november. Då finns mer tid för personal att åka på konferens och ett större utrymme i förvaltningarnas budgetar för att kunna skicka sin personal.

Efter det skickades offerter ut till ett antal städer som Meetx och vi tyckte var lämpliga. Varberg fick så klart chansen att visa att de ville ha oss kvar. Faktorer som styrt valet är främst kostnad och kommunikationer, men också vad staden är villig att ställa upp med. Efter en längre process föll valet på Karlstad vars politiker och tjänstemän verkligen visat att de vill stå som värd för vår Anhörigriksdag.

Förbundsstyrelsen är medveten om att traditioner väger tungt och att många gärna sett att vi fortsatt i Varberg. Beslutet var inte lätt att fatta men viktigt för att inte belasta förbundets ekonomi ytterligare. Tanken nu är att Anhörigriksdagen inte ska fastna på ett ställe år efter år utan frågan om värdstad kommer utvärderas kontinuerligt. Vem vet, kanske återvänder Anhörigriksdagen till Varberg någon gång i framtiden?

//Det är mycket glädjande att Anhörigas Riksförbund har valt att arrangera nästa års Anhörigriksdag i Karlstad. Stöd till anhöriga är ett prioriterat område från politiken i Karlstad. Vi är glada över att detta verkar ha spridit sig i landet och jag välkomnar därför Anhörigriksdagen 2020 till Karlstad//

Christian Holm Barenfeldt (M), ordförande Vård- och omsorgsnämnden Karlstads kommun

//Vi hälsar Anhörigriksdagen 2020 varmt välkommen till Karlstad. Att få vara värdstad för en kongress med oerhört viktigt budskap är en stor ära. Vi vill på bästa sätt se till att ni får en oförglömlig vistelse i vår fina stad//

Anna Wedberg Björkenstam, ordförande i Hotellgruppen i Karlstad
Birgitta Sefastsson, Karlstad Convention Bureau, Karlstads kommun

Call for abstract

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer