Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nu blir det svårare att införa besöksförbud på äldreboenden

Folkhälsomyndigheten vill utfärda färre besöksförbud på äldreboenden och ska framöver hårdare granska kommuner som låser dörrarna för anhöriga.

– Det är en ytterst inskränkande åtgärd, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

………

För anhöriga, vuxna barn såväl som partner och andra närstående, innebär besöksförbud också en oro över att inte få insyn över hur det står till på äldreboendet.

– Det har funnits äldre som inte fått rätt omsorg. Allt ifrån hygienrutiner till läkarinsatser, säger Ann-Marie Högberg, förbundsstyrelseordförande vid Anhörigas Riksförbund.

Läs hela artikeln från TT här.

 

Text: Erik Nilsson/TT
Foto: Pontus Lundahl/TT

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer