Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nominering till vakant plats som uppkom på kongressen 2023

Valberedningen har av förbundsstyrelsen i Anhörigas Riksförbund fått förfrågan om hjälp med rekryteringen till den vakanta platsen som finns i förbundsstyrelsen och som förbundsstyrelsen fick i uppdrag av kongressen att tillsätta.

Förbundsstyrelsen vill givetvis tillsätta vakanta platser så snabbt som möjligt men för att det ska bli så bra som möjligt vill de också ge de lokala föreningarna möjlighet att inkomma med förslag på lämpliga personer.

Det är en aktiv styrelse där varje ledamot har ansvarsområden därför krävs engagemang och tid för att utföra detta uppdrag på bästa sätt.

Nominering till den på kongressen uppkomna vakansen ska inkomma till valberedningen senast den 23 juni.

Länk till nomineringsblanketten finns här >>

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer