Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nka:s intervju med Marléne Lund Kopparklint

Anhörigriksdagen fyller 25 år 2023. I år hålls den 24-25 oktober i Karlstad. Temat är ”Det gränslösa anhörigskapet” och det är Anhörigas Riksförbund som står för arrangemanget tillsammans med Nka, Eurocarers, Karlstad kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

”Gemensamt för alla anhöriga är att de behöver bli sedda och uppmärksammade för sina insatser.”

Det säger Marléne Lund Kopparklint. Hon tillträdde som ordförande för Anhörigas Riksförbund våren 2023. En av hennes hjärtefrågor är att bredda begreppet anhöriga.

Läs hela intervjun här >>

Text & foto: Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer