Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Information från Nationella kvalitetsregister för bukspottskörtelcancer

Poya Ghorbani, kirurg på Karolinska Universitetssjukhuset och medlem i styrgruppen för “Nationella kvalitetsregister för bukspottskörtelcancer”, säger:
– Cancer i bukspottskörteln (pancreas) är en av de cancertyper med sämst prognos, där 5-års-överlevnaden understiger 5%.

Anhörigas Riksförbund vill nu – i samverkan med styrgruppen för det ”Nationella kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer” – vara med och bidra med spridningen av kunskap kring denna diagnos och förhoppningsvis utgöra en medicinsk stöd för anhöriga till denna patientgrupp. Det nationella kvalitetsregistret med tillhörande årsrapporter innehåller bland annat data om behandling, komplikation och överlevnad samt uppgifter om livskvalité före och efter behandling av denna cancertyp.

Årsrapporten för registret från 2019 kan nås via:
https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/bukspottkortel/kvalitetsregister/

En annan användbar sida är: www.vardenisiffror.se (sökning på bukspottskörtelcancer) där man kan finna uppgifter om jämförelse mellan de olika regionerna i Sverige som behandlar bukspottskörtelcancerpatienter.

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer