Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Möt vår nya kanslichef

Nytt år, nya möjligheter, nya utmaningar …

Ja, vad ska 2024 innehålla för just dig och dina närstående?

För oss på Anhörigas Riksförbundet börjar året med att en ny kanslichef träder in och det är med stor glädje vi kan välkomna Martina Takter till den här posten.

Tillsammans ser vi framemot ett 2024 där vi kan skapa nya samarbeten, bygga vidare på relationer och på olika sätt förbättra livssituationen för anhöriga runt om i Sverige.

Vill du komma i kontakt med Martina så gör du det (precis som vanligt) på martina.takter@anhorigasriksforbund.se

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer