Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Kommuner glömmer bort de anhöriga

Man bör vara påläst, man ska kunna läsa lagen för socialtjänst och sjukvård och så måste man
kunna humma. Så blir man effektiv på alla plan i arbetet med anhörigstöd.

Oändligt många är de anhöriga som arbetar i det tysta med att ta hand om en sjuk make eller
maka, en åldrig förälder eller någon annan i den närmsta kretsen som inte klarar sig själv. Om de
skulle avlönas för sitt slit skulle det kosta samhället 183 miljarder kronor varje år. Det är försvarsbudgeten gånger tre. Hur kan det vara så här när lagen ställer så hårda krav i anhörigfrågan?

Harald Bergengren, kommunikatör Psykiatrin Halland har skrivit en artikel om Anhörigas Riksförbund.

Läs hela artikeln här.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer