Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Kommuner glömmer bort de anhöriga

Man bör vara påläst, man ska kunna läsa lagen för socialtjänst och sjukvård och så måste man
kunna humma. Så blir man effektiv på alla plan i arbetet med anhörigstöd.

Oändligt många är de anhöriga som arbetar i det tysta med att ta hand om en sjuk make eller
maka, en åldrig förälder eller någon annan i den närmsta kretsen som inte klarar sig själv. Om de
skulle avlönas för sitt slit skulle det kosta samhället 183 miljarder kronor varje år. Det är försvarsbudgeten gånger tre. Hur kan det vara så här när lagen ställer så hårda krav i anhörigfrågan?

Harald Bergengren, kommunikatör Psykiatrin Halland har skrivit en artikel om Anhörigas Riksförbund.

Läs hela artikeln här.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer