Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Hur har Covid-19 påverkat dig som anhörig?

Är du över 18 år och ger stöd och vård till en närstående?
Då vill vi uppmuntra dig att hjälpa till genom att bidra med dina värdefulla erfarenheter och upplevelser.

Denna enkät är framtagen av Nka som av Socialstyrelsen fått i uppdrag att undersöka Covid 19-pandemins påverkan på anhöriga och deras hälsa.

Enkäten vänder sig till anhöriga i hela Europa och i Sverige genomförs den av Nka tillsmannans med Linneuniversitetet med stöd från Socialdepartementet och Eurocares.
Den riktar sig till dig som är över 18 år, som ger stöd, vård och hjälp till en närstående som inte klarar vardagen på egen hand – och med närstående menas familjemedlem, vän, granne eller kollega.

https://www.surveymonkey.com/r/8B5NBJR?lang=sv

Källa: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer