Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Han ska få förbundet att växa

Ledordet är samverkan. Det är vägen till fler medlemmar och nytt syre i Anhörigas Riksförbund. Och den som ska göra det är Mattias Dristig från Kortedala. “Tillsammans med medlemmarna ute i lokalföreningarna”, betonar han.

Platsannonsen från i somras inleddes med följande ord:
“Vi söker dig som älskar att prata med människor, vill arbeta med något meningsfullt och gärna jobbar med tydliga och konkreta mål. Önskade egenskaper hos den sökande är att vara nyfiken, samarbetsvillig, strukturerad, ihärdig och självständig.”
Efter några dagar tillsammans förstår man att det är en ganska klockren beskrivning av förbundets senaste kanslimedarbetare. Hans formella titel är “verksamhetsutvecklare med fokus på medlemsrekrytering och föreningsutveckling”. Det kanske inte låter jättesexigt, men det klarnar när jag ber Mattias att utveckla sin roll:
– Tanken är att jag ska stötta lokalföreningarna i medlemsutvecklingen, till exempel genom att få till generationsskiften och att stötta det arbete som redan sker. Det handlar väldigt mycket om samverkan och lokal organisering, och inte om att komma från kanslinivå och peka med hela handen, säger han.
Man ska helt enkelt göra saker tillsammans och bygga på de goda exempel och den föreningskultur som finns.
– Vi ska använda de exempel som finns i lokalföreningarna och sprida dom till fler. Vi ska lära av varandra. Jag ser min roll mer som en processledare än en expertroll. Föreningarna har olika förutsättningar och det ska man vara ödmjuk inför, förklarar Mattias. 

Som processledare utgår man från lokalföreningens behov och det sammanhang den befinner sig i, till skillnad från direktstyrning där ledningen kommer in och säger att man ska jobba på ett visst sätt.
– Jag är van vid att jobba i termer av samverkan och tillitsbaserad styrning. Man ska arbeta med de byggstenar som finns, det tror jag mycket på. Sen tror jag väldigt mycket på att peppa och uppmuntra, säger Mattias.

Han rivstartade direkt när han började i september och har redan hunnit besöka flera lokalföreningar runtom i landet samt påbörjat arbetet med att skapa en referensgrupp där ett antal lokalföreningar ingår. Den 11 november besökte Mattias och förbundsombudsman Anett Karlsson Härryda Anhörigförening. Innan dess så har även ett antal Stockholmsföreningar fått besök.
– Det är mycket givande att få träffa förbundets medlemmar. Jag kan absolut komma med tips och råd men samtidigt vara lyhörd för de utmaningar föreningarna har. En del kommer kanske att tycka att jag provocerar, säger Mattias.

Som driven mångsysslare och kulturentreprenör i egna företaget Vildhallon ger han bland annat ut böcker och rollspel. Mattias är utbildad i ledarskap och har arbetat med liknande uppdrag både kommunalt och regionalt i Halland, Västra Götaland och Dalarna. Kunskaper som han nu vill applicera på Anhörigas Riksförbund. Mattias beskriver sig lite skämtsamt som ”projektledarskadad”.
– Jag är en planerande, operativ strateg. I Region Dalarna byggde jag upp strukturer kring barn och ungas delaktighet i samverkan med 15 kommuner. På Region Halland samverkade jag med sex kommuner dagligen. Jag tar med mig många lärdomar från det arbetet, säger han.

Mattias Dristig är född och uppvuxen i Kortedala i Göteborg, men bor sedan länge i stadsdelen Majorna. På fritiden umgås han med flickvännen och drar gärna några egna gitarrackord och spelar in skivor med visröjbandet Dristig & Drabanterna. Ett nytt album är på gång.
Eller “fritiden”, just nu tycks det som att Mattias har tre jobb samtidigt. Minst. Förutom halvtiden på Anhörigas Riksförbund och arbetet med det egna kulturbolaget studerar han samverkan och samarbete på halvtid. Det är tentor, grupparbeten och seminarier. Från och med januari 2023 trappas engagemanget i förbundet upp till 75 procent. Den delen av livet får möjlighet att renodlas mer. Men Mattias är van vid och bra på att hålla många bollar i luften. Under ett år var han den tjänsteperson som ansvarade för skolutveckling och vuxenutbildning på Region Halland. Han har även varit regionens kontakt kring Ung Företagsamhet och satsningen Teknikcollege, varit kommunal kultursekreterare och föreståndare för fritidshem.

Det var framför allt hans eget anhörigskap som fick honom att söka jobbet på Anhörigas Riksförbund. Han tycker att förbundet verkar vara en organisation med gott hjärta som driver på för samhällsförändring.
– Jag har flera närstående och bekanta som farit illa i mötet med de kommunala strukturerna. Kommunerna är ofta bra men ibland fungerar inte den närståendes rätt att uttala sig och vara delaktig jämfört med den anhöriges rätt. Den närstående ska ha rätt att föra fram sin talan. Jag som anhörig är också jätteviktig, men jag är ju där för min närståendes skull. I mötet med kommunen är min upplevelse att man ibland bara vänder sig till den anhörige och agerar över huvudet på den närstående. Samhällets grundstrukturer är tyvärr kalla, avslutar Mattias.

Ulf Ekberg, ledamot i Anhörigas Riksförbunds styrelse, är nöjd med rekryteringen:
– Behovet av vitalisering av förbundet har vi haft ett tag, inte minst efter pandemin som lamslog mycket av verksamheten. Vi vill gärna ha fler medlemmar och fler lokalföreningar. Jag är därför glad över att vi nu kan få fart på den satsningen genom att anställa Mattias Dristig. Men naturligtvis måste vi alla hjälpas åt. Det tänker jag absolut göra, säger han.

Text och foto: Michael Nystås

  • MATTIAS DRISTIG
  • NAMN: Mattias Dristig.
  • ÅLDER: 47.
  • FAMILJ: Flickvän.
  • BOR: Lägenhet i Majorna i Göteborg.
  • AKTUELL: Ny verksamhetsutvecklare på Anhörigas Riksförbund.
  • BAKGRUND: Fritidsledare, utbildad i projektledarskap i kulturbranschen, kulturanalytiker.
  • INTRESSEN: Egna bandet Dristig & Drabanterna. Netflix. Gillar dystopiska filmer och tv-serier. Några favoriter är ”The Handmaid’s Tale” och zombieserien ”The Walking Dead”.
  • LYSSNAR PÅ: Gammal punk, visor. Gillar Stefan Sundström, Thåström, Euskefeurat och Pelle Ossler. Även Ulf Lundells mer samhällskritiska låtar kan slinka med.
  • LÄSER: Mestadels kurslitteratur nu. Bokmanus. Lyssnar på ljudböcker med dystopiskt tema.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer