Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Grattis till Uppsala

Stort grattis till Uppsala kommuns Anhörigcentrum. På onsdagen 25 oktober tog Therese Lundgren tillsammans med sina kollegor emot utmärkelsen Årets Anhörigkommun. Motiveringen var bland annat: ”en värdig mottagare av utmärkelsen som kan tjäna som gott exempel och inspiration för andra kommuner”.

Anhörigcentrum tillhör vård- och omsorgsförvaltningen och erbjuder anhörigstöd till personer som bor i Uppsala och hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning, demenssjukdom eller misstänkt demenssjukdom. De kan till exempel vara en make eller maka, en livskamrat, en förälder, en släkting, ett barn, ett syskon, en vän eller en granne som stöttar en närstående.

– Vi är 21 medarbetare och just nu har vi 720 anhöriga som vi träffar med olika intervall. Vi satsar mycket på att göra oss kända både internt i organisation och externt till anhöriga. Det är en utmaning i en stå stor kommun som Uppsala, säger Therese Lundgren, verksamhetschef för Anhörigcentrum.

Läs hela artikeln här: Uppsala är Årets Anhörigkommun – Uppsala kommun

Text: Uppsala Kommun

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer