Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Globen byter namn till Avicii Arena

Anhörigas Riksförbund välkomnar initiativet att Globen byter namn till Avicii Arena.

Förutom att arrangera större evenemang kommer Avicii Arena från och med nu att vara ett forum för ungas psykiska hälsa.

Tanken är att till Avicii Arena bjuda in skolklasser, beslutsfattare och sakkunniga för aktiviteter och samtal. Dessutom ska en årlig musikgala hållas på stiftelsen Tim Bergling foundations årsdag den 5 december.

Förhoppningsvis blir arenan framöver en påminnelse inte bara om Aviciis storhet som artist utan att besökare också skänker alla som lider av psykisk ohälsa, och deras anhöriga, en tanke. Anhörigas Riksförbund ser därför namnbytet som en viktig symbolhandling på flera sätt.

Foto: Stockholm Live

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer