Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Globen byter namn till Avicii Arena

Anhörigas Riksförbund välkomnar initiativet att Globen byter namn till Avicii Arena.

Förutom att arrangera större evenemang kommer Avicii Arena från och med nu att vara ett forum för ungas psykiska hälsa.

Tanken är att till Avicii Arena bjuda in skolklasser, beslutsfattare och sakkunniga för aktiviteter och samtal. Dessutom ska en årlig musikgala hållas på stiftelsen Tim Bergling foundations årsdag den 5 december.

Förhoppningsvis blir arenan framöver en påminnelse inte bara om Aviciis storhet som artist utan att besökare också skänker alla som lider av psykisk ohälsa, och deras anhöriga, en tanke. Anhörigas Riksförbund ser därför namnbytet som en viktig symbolhandling på flera sätt.

Foto: Stockholm Live

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer