Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Föreläsning: Rätten till ett betalkonto

Svenska Röda Korset och Anhörigas Riksförbund lanserade under förra året en digital
föreläsningsserie med namnet Samhällskunskap för anhöriga. Syftet med serien är
att höja kunskapsnivån om vilka utmaningar anhöriga kan ställas inför.
Föreläsningarna togs väl emot och fortsätter nu även under 2023!


Den 4 maj kl.10:00-12:00 är det dags för nästa föreläsning i serien:
Rätten till ett betalkonto – vad händer den som inte har tillgång till ett betalkonto?


Under föreläsningen tas bl.a. följande frågor upp:
Vem får inte tillgång till konto på banken och varför, vad blir konsekvenserna? Är
det möjligt att vara delaktig i samhället utan betalkonto och BankID? Vilka är dina
rättigheter? Vilken roll ska staten ta för att alla i samhället ska kunna göra sina
betalningar på ett säkert och effektivt sätt oberoende av ålder,
funktionsnedsättning eller bankrelation?


Föreläsare vid detta tillfälle är Catharina Hellström Engström, processledare på
länsstyrelsen, Enheten för landsbygdsutveckling.
Anmälan: https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/1985110
(Sista anmälningsdatum 2 maj.)

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer