Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Extrakongress i Stockholm i november

Anhörigas Riksförbund kallar till en extra kongress i Stockholm den 19 november 2023, närmare bestämt på Stadsmissionens Mötesplats Mariatorget. På kongressen kommer bland annat punkterna om val av revisorer, val av ordföranden och val av ledamöter i förbundsstyrelsen att tas upp.

Handlingarna till stämman skickas ut senast två veckor innan extra kongressen.


– Förbundsstyrelsen fattade på styrelsemötet den 24 september beslut om att kalla till en extra kongress, då det inte fattades beslut på kongressen i april 2023 om utsedd extern auktoriserad revisor. Detta måste givetvis rättas till genom en extra kongress, säger förbundsordförande Marléne Lund Kopparklint.


Det är lokalföreningarna som utser ombud till den extra kongressen. Sista anmälningsdatum för att få lunch och fika på plats i Stockholm är den 5 november.

Anmälningsformulär (online) hittar du här >>

Registreringen av deltagande ombud och medlemmar startar kl. 11.30 den 19 november. Lunch serveras kl. 12.00-13.00. Kongressen beräknas avslutas kl. 17 samma dag.


Om du som medlem vill engagera dig i någon uppgift eller om du känner någon som du tycker vore lämplig till uppdrag inom förbundet, kontakta då din lokalförening eller valberedningen direkt.

Information från valberedningen >>

Nomineringar till förtroendeuppdrag skickas till valberedningens sammankallande senast 5 november på särskild blankett här >>

Anders Norrman, via e-post eller vanlig post:
E-post: andersnorrman53@hotmail.com
Adress: Anders Norrman, Mimersgatan 3, 417 64 Göteborg
Det går även att mejla nomineringar till info@anhorigasriksforbund.se


Kallelse hittar du här >>

Handlingar inför extra kongressen kommer att skickas ut från kansliet och finnas tillgängliga på plats och på förbundets hemsida.


Frågor ställs till Anhörigas Riksförbunds kansli eller till förbundsstyrelsen genom förbundsordförande:
Marléne Lund Kopparklint, tel. 070-6141490, marlene.lund.kopparklint@anhorigasriksforbund.se


Kansliet:

info@anhorigasriksforbund.se
Anett Karlsson, tel. 010-1557061, anett.karlsson@anhorigasriksforbund.se
Postadress: Anhörigas Riksförbund, Drottninggatan 20, 432 41 Varberg.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer