Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Eva Sixt är ny ordförande för Anhörigas Riksförbund

Hon valdes på förbundets extrakongress i Stockholm den 19 november. “Min första uppgift som ordförande blir att konsolidera förbundet, våra medlemsföreningar, medlemmar och kansli”, sa hon i ett kort tacktal i sin nya roll.

Eva Sixt är inget okänt namn för förbundets medlemmar. Hon har ett mångårigt engagemang för anhöriga och har i flera år suttit i förbundsstyrelsen samt i dess tidigare arbetsutskott. Nu växlar hon upp i en tyngre roll:

– Jag är tacksam för förtroendet. Det har varit en turbulent, svår och splittrande tid. Min första uppgift som ordförande blir att konsolidera förbundet, våra medlemsföreningar, medlemmar och kansli. Landets alla anhöriga behöver oss, säger Eva Sixt.

Eva Sixt är läkare och specialist i geriatrik, läran om åldrandets sjukdomar. Hon är född 1945 och har gedigen yrkesmässig erfarenhet, bland annat sex år som verksamhetschef för Geriatrik Sahlgrenska. Totalt har det blivit närmare 40 år inom vården, både patientnära och med forskning och undervisning. Hon har även varit processansvarig för vården av de mest sjuka äldre på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Hon är även en av hjärnorna bakom förbundets omtyckta fördjupningsutbildning för anhörigkonsulenter, som drivs i samarbete med Helsjön folkhögskola. Eva Sixt är en av utbildningens återkommande föreläsare i etiska frågor.

Eva Sixt efterträder Marléne Lund Kopparklint som avgår efter sju månader på posten. Hela styrelsen byttes ut vid extra kongressen.

– Jag vill tacka för det förtroende som jag och styrelsen fick i april. Jag vill också tacka alla som har visat sitt stöd och trott på mig under den här tiden. Nu önskar jag den nya styrelsen ett varmt lycka till i det fortsatta arbetet, säger Marléne Lund Kopparklint.

Den nya förbundsstyrelsen består av:

  • Eva Sixt, Göteborg, förbundsordförande (nyval)
  • Ingrid Sandelin, Hörby, vice förbundsordförande (nyval)
  • Marie Asplund, Piteå, ledamot (nyval)
  • Brita Karlsson, Ale, ledamot (nyval)
  • Sixten Nylin, Håbo, ledamot (nyval)
  • Rolf Åström, Karlstad, ledamot (nyval)

Text & foto: Michael Nystås

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer