Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

En pratstund med Anna Tenje om den nya anhörigutredningen

En ny utredning ska se över och lämna förslag på ett stärkt stöd till anhöriga. Det har regeringen beslutat. ”Det finns väl få som är bättre lämpade än just anhörigföreningarna och Anhörigas Riksförbund att nå ut till de stödet faktiskt är till för. Det tror jag blir väldigt viktigt”, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje när vi får en kort pratstund med henne.

Utredningen, som tillsattes den 9 juni, ska särskilt titta på stödet till vuxna anhöriga till lång- eller kortvarigt allvarligt sjuka, och till anhöriga som är barn. Anna Tenje konstaterar att nästan var femte person i Sverige vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en äldre närstående med funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk sjukdom.

– Vi ser ett stort behov av att stärka anhörigstödet och se till att anhörigvårdarna helt enkelt får ett bättre stöd. Det skiljer sig ganska mycket åt i olika delar av landet och mellan olika grupper av anhöriga. Men framförallt så ser vi också att när man är anhörig som barn, då kanske det även finns ett behov av att stödet blir mer ändamålsenligt, säger hon.

Anna Tenje lyfter också det faktum att anhörigskapet för många riskerar att leda till egen ohälsa.

– Man ska definitivt jobba utifrån ett folkhälsoperspektiv och vi vet av erfarenhet att det är många anhörigvårdare som själva blir sjuka. Vi ser också att det är ganska höga trösklar ibland för att ta hjälp och veta hur man ska få hjälp. Men också att det skiljer sig mellan kommunens uppdrag, som redan ligger sedan tidigare enligt Socialtjänstlagen, och mellan kommun och region. Regionerna har inte samma uppdrag att stödja anhöriga som kommunerna har.

Anhörigas Riksförbund är ju självklart med och bidrar till att föra ut regeringens budskap och omsätta det i praktiken så småningom. Ser du någon roll för oss i detta arbete?

– Jag ser ett jättestort värde på ett gott samarbete mellan stat, kommun och region, men också med anhörigföreningarna och Anhörigas Riksförbund. Oavsett vilka konkreta förslag utredningen landar i är det viktigt att få spridning på dem. Det finns få som är bättre lämpade än just anhörigföreningarna och Anhörigas Riksförbund att nå ut till dem det faktiskt är till för. Det tror jag blir väldigt viktigt, säger Anna Tenje.

Ett uppdrag i utredningen är att lämna förslag på en ny nationell stödtelefon med dygnetrunt-öppet för anhöriga. I direktiven nämns Anhöriglinjen, som Anhörigas Riksförbund driver sedan 2011, sedan flera år med stöd från Folkhälsomyndigheten.

Kommer Anhöriglinjen att beaktas i utredningen och kanske användas som modell för den framtida stödlinjen?

– Jag vill ju inte föregå utredningen, men det är alldeles uppenbart att det finns många välfungerande stödlinjer igång redan. Det är klart att man ska använda de som dessutom når ut och har fungerat väl, men sen ser vi ett utökat behov av att kunna komma i kontakt under hela dygnet. Jag vet att det finns lite begränsningar när det gäller öppettiderna för till exempel Anhöriglinjen. Vi har sett att det finns ett behov av att få betydligt bättre dygnetrunt-service där, men jag tänker också att det finns goda exempel som kan vara vägledande när det gäller vilken slags modell man skulle kunna använda sig av i framtiden.

– Det är verkligen roligt att ni vill hjälpa till att stödja detta även nu innan det blir realitet. Jag tror att det är väldigt viktigt med goda relationer och samarbete, avslutar Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister.

Anhörigas Riksförbund välkomnar utredningen:

– Det är väldigt bra att den nu kommer till stånd, och vi ser fram emot att kunna bidra så mycket vi kan med det vi är bäst på, säger förbundsordförande Marléne Lund Kopparklint.

Regeringen har utsett Gunilla Malmborg till särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2024.

Text: Michael Nystås
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer