Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Dags att nominera till Årets Anhörigkommun 2023

Borås blev förra året den andra mottagaren av Anhörigas Riksförbunds pris till den kommun som gör mest för anhöriga. Nu är det dags att skicka in sina nomineringar till Årets Anhörigkommun 2023.

Priset Årets Anhörigkommun instiftades 2021 i syfte att uppmärksamma en kommun som gjort väsentliga insatser för anhöriga. Den första mottagaren av priset var Skövde kommun.

  • Syftet är att sporra kommunerna till att förbättra sina insatser och ge förutsättningar att sprida goda exempel. Förra året nominerades tolv kommuner. Vi hoppas på minst lika många nomineringar i år, för det visar också att arbetet med dessa viktiga frågor faktiskt går framåt, säger Marléne Lund Kopparklint, förbundsordförande i Anhörigas Riksförbund.

För att kunna utses till Årets Anhörigkommun ska kommunen ha en verksamhet, eller gjort en speciell insats, som på ett tydligt sätt gynnar anhöriga. Det ska även finnas en tydlig funktion eller tjänst för stöd till anhöriga. Det kan till exempel vara en anhörigkonsulent eller motsvarande. Resurserna till anhörigstödet får inte heller ha minskats under de senaste två åren. Stödet ska omfatta anhöriga till såväl äldre som yngre närstående.

Anhörigas Riksförbunds förbundsstyrelse, lokalföreningar och enskilda medlemmar kan nominera kandidater till Årets Anhörigkommun. Även kommunerna själva har rätt att nominera.
Vinnaren utses av en jury på fem personer, bestående av ledamöter från förbundsstyrelsen, medlemsföreningarna och förbundets organisationsombudsman.

Sista dag att inkomma med nomineringar är den 4 september 2023. Vänligen skicka till info@anhorigasriksforbund med tydlig motivering.

Priset utdelas vid Anhörigriksdagen som äger rum i Karlstad den 24–25 oktober.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer