Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

CALL FOR ABSTRACT

Vi söker föreläsare och intressanta inslag till vårt anhörigriksdagsprogram.

Årets tema är ”Det gränslösa anhörigskapet” och vi planerar ett digert 2-dagarsprogram för eventet som i år kommer att gå av stapeln på Karlstad CCC 24-25 oktober.

Det här ämnet känner vi kan innefatta hårda och mjuka gränser, potentiellt överlappande områden mellan kommun och region, interkulturella gränser, hur man som anhörig eller närstående ibland kan behöva tänja på gränserna för vad som är bekvämt för ena eller andra parten.

Är du en av de som ska stå där på scenen, dela med dig av din kunskap och inspirera publiken?

Har du ett projekt eller forskningsresultat inom anhörigområdet som du skulle vilja dela med dig av eller diskutera? Nu tar vi på Anhörigas Riksförbund emot ansökningar ”Call for abstract” om att hålla föreläsning eller seminarium på Anhörigriksdagen 2023.

Maila ditt abstract innehållande en kort föreläsningssummering, föreläsningsrubrik och ditt namn/yrkestitel till info@anhorigasriksforbund.se senast 2 april. Av ansökan ska det framgå hur föreläsningen eller seminariet knyter an till anhörigskap och konferensens tema.

Skriv ”Anhörigriksdagen” i ämnesraden.

Datum och deadlines:

  • Senast inlämningsdag för abstract, 2 april 2023.
  • Sökande får besked, senast 15 maj.
  • Riksdagen äger rum 24-25 oktober

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer