Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Boktips: Anhörig i ett hav av känslor

BOKTIPS ur Vi Anhöriga 4:2023

Maria Estling Vannestål:

Anhörig i ett hav av känslor – igenkänning och stöd när livet utmanar
303 s., Kompass Förlag, 2022


En bibel för anhöriga

“Anhörig i ett hav av känslor – igenkänning och stöd när livet utmanar” är den mest heltäckande bok för anhöriga som jag hittills läst. Maria Estling Vannestål kartlägger och dammsuger anhörigområdet både faktamässigt och personligt med utgångspunkt i sin egen anhörigresa. Hon täcker in allt från vetenskapliga aspekter till gripande berättelser från andra anhöriga att känna igen sig i, och hantering av sorg och död.

Jag har återkommande tankar om hur mycket jag känner igen mig och kan känna tröst av att det finns fler som har det som jag. Det är inte bara jag som har dagar då jag inte finner några krafter, dagar av skuld, skam, maktlöshet, medberoende och förbjudna tankar. En dag ska även jag orka berätta min historia. En dag. Men nu är inte rätt tid.

Maria Estling Vannestål hade svårt att få ett etablerat bokförlag intresserat av boken. Det slutade med att hon fick ge ut den på eget förlag. Det är obegripligt. Här är en bok med en gigantisk målgrupp om 1,3 miljoner anhöriga, många yrkesverksamma inom vård och omsorg, anhörigkonsulenter, många beslutsfattare och makthavare. Den borde läsas av alla och bli obligatorisk kurslitteratur på högskolor och universitet.

Författaren bjuder även på ett rikt urval av kompletterande litteratur med anhörigperspektiv. Jag kommer på mig själv med att stanna upp och googla fram boktipsen när Maria Estling Vannestål klipper in ett citat i den löpande texten. Hon använder citaten för att understryka en poäng eller förtydliga ett sammanhang.

I slutet av varje kapitel finns olika frågor att reflektera över. En fråga som alltid ställs är vad man tar med sig av det kapitel man just läst. Jag inser att jag inte vet vad jag tar med mig. Allting. Ingenting. Innehållet är så överväldigande för mig, så drabbande att jag känner det som att författaren talar just till mig. Läs den här boken, läs den igen och igen, låt orden och de kloka råden och insikterna sjunka in, smälta och göra dig ännu lite starkare i ditt anhörigskap. “Anhörig i ett hav av känslor” är den bok jag hade behövt för många år sedan. Nu finns den äntligen som en perfekt tröstebok och ett stöd i stormen. En bibel för alla anhöriga.

Under läsningen händer det ofta att tårarna kommer. Av sorg. Av tacksamhet.

TEXT: MICHAEL NYSTÅS

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer