Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Ann-Marie Högberg intervjuad i Aftonbladet

Förbundsordförande Ann-Marie Högberg intervjuades i Aftonbladet den 10 oktober med anledning av att det i veckan var den nationella anhörigdagen. För reportern Britt Peruzzi berättade Ann-Marie om att var tionde av Sveriges 1,3 miljoner anhöriga tvingats gå ner i arbetstid för att kunna ge sina närstående tillräcklig omsorg. Vissa har till och med fått säga upp sig.

– Det är alldeles bedrövligt. Självklart måste vi ha ett samhälle där anhörigskap går att förena med förvärvsarbete, säger Ann-Marie.
Hon menar att arbetsgivarna borde ta ett anhörigansvar precis som de tar ett föräldraansvar och underlättar föräldraledighet.

Hon tycker att situationen blivit sämre under pandemiåret och pekar på hur stora skillnader det är på kommunernas anhörigstöd.
– Dagvård, växelvård och anhörigstöd har legat nere. Ovanpå det har vi haft besöksförbudet och många äldre har varit rädda för smitta och avsagt sig hemtjänst. Många går på knäna just nu, säger Ann-Marie Högberg till Aftonbladet.

Artikeln ligger i skrivande stund inte på tidningens hemsida och därför refererar vi till den så här.

 

Text: Michael Nystås, Foto: Linnea Bengtsson

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer