Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Ann-Marie Högberg intervjuad i Aftonbladet

Förbundsordförande Ann-Marie Högberg intervjuades i Aftonbladet den 10 oktober med anledning av att det i veckan var den nationella anhörigdagen. För reportern Britt Peruzzi berättade Ann-Marie om att var tionde av Sveriges 1,3 miljoner anhöriga tvingats gå ner i arbetstid för att kunna ge sina närstående tillräcklig omsorg. Vissa har till och med fått säga upp sig.

– Det är alldeles bedrövligt. Självklart måste vi ha ett samhälle där anhörigskap går att förena med förvärvsarbete, säger Ann-Marie.
Hon menar att arbetsgivarna borde ta ett anhörigansvar precis som de tar ett föräldraansvar och underlättar föräldraledighet.

Hon tycker att situationen blivit sämre under pandemiåret och pekar på hur stora skillnader det är på kommunernas anhörigstöd.
– Dagvård, växelvård och anhörigstöd har legat nere. Ovanpå det har vi haft besöksförbudet och många äldre har varit rädda för smitta och avsagt sig hemtjänst. Många går på knäna just nu, säger Ann-Marie Högberg till Aftonbladet.

Artikeln ligger i skrivande stund inte på tidningens hemsida och därför refererar vi till den så här.

 

Text: Michael Nystås, Foto: Linnea Bengtsson

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer