Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhörigas Riksförbund träffade socialtjänstministern

Förbundsordförande Marléne Lund Kopparklint, vice ordförande Ulf Ekberg och ombudsman Anett Karlsson träffade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall på Socialdepartementet i Stockholm den 13 juni. ”Vi sträckte ut en hand som visar att vi är beredda att växla upp”, säger Marléne Lund Kopparklint.

Anhörigas Riksförbund har sedan den nuvarande regeringen tillträdde uppvaktat framför allt ministrarna på Socialdepartementet för att ge anhörigfrågorna uppmärksamhet. Två möten har nu genomförts under första halvåret 2023, varav det första ägde rum via Skype den 19 april med Anna Pettersson Westerberg, statssekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Den 13 juni bjöds förbundet in till ett möte med Camilla Waltersson Grönvall på hennes arbetsplats i Stockholm. Bland de ämnen som diskuterades fanns den nationella anhöriglinjen som ingår i den nytillsatta utredningen om anhörigstödet. Camilla Waltersson Grönvall hörde sig för om förbundets egen stödtelefon Anhöriglinjen skulle kunna utöka sina öppettider och gå att nå dygnet runt.
– Självklart svarade vi att vi har de bästa förutsättningarna då vi redan idag jobbar på det sättet, men i mindre skala eftersom vi måste ha begränsade öppettider på grund av att vi saknar de ekonomiska förutsättningarna. Ministern såg positivt på det arbete som vi gör och sa att hon kommer att följa upp det, säger Marléne Lund Kopparklint.

Ett annat ämne för dagen var hur anhörigskapet ser ut idag jämfört med förr.
– Jag tryckte på att i och med att det ser olika ut i olika kommuner med stöd och insatser måste det läggas ner krut på högskoleutbildningarna för exempelvis poliser, socionomer, och sjukvård, så att man får ökad kompetens och förståelse för anhörigfrågorna.

Marléne Lund Kopparklint summerar mötet som värdefullt för båda parter:
– Det var ett mycket givande möte. Vi sträckte ut en hand som visar att vi är beredda att växla upp men att det förutsätter att det skapas resurser så att vi klarar av det. Camilla Waltersson Grönwall är en mycket engagerad och duktig minister, som dessutom har personliga erfarenheter i att vara anhörig, så det kändes tryggt att sitta ned och diskutera med henne om detta, säger hon.
– Det är tydligt att de frågor vi driver har hamnat högre upp på den politiska dagordningen. Våra kontakter på regeringsnivå visar att Anhörigas Riksförbund är en viktig aktör som de gärna lyssnar på.

Den 12 juni fick dessutom Vi Anhöriga en telefonintervju med Anna Tenje angående den nytillsatta utredningen om ett stärkt anhörigstöd. Se separat artikel om det.

På bilden syns fr v Ulf Ekberg, Camilla Waltersson Grönvall, Marléne Lund Kopparklint och Anett Karlsson.

Text: Michael Nystås
Foto: Privat

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer