Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nominering Sandra Wessel

Sandra Wessel, Piteå
Medlem i Anhörigföreningen i Piteå
Född 1983

Sandra studerade 2002-2004 Medie, Kommunikation och vetenskap till Kandidatexamen vid Luleå Tekniska Universitet. I utbildningen ingår bl.a. ”hur kommunikation
kan användas för att influera människor på ett socialt, organisations och individanpassat sätt.” Sandra har sedan 2017 examen i produktionsteknik, kunskaper
i projektledning, utveckling av arbetssätt och rutiner.

Sandra är förbättringsledare för ideella organisationen ”Love Life Sweden”. Sandra har utmärkt samarbetsförmåga och är en lagspelare.

Som förälder till barn med svåra funktionsvariationer och NPF diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) samt epilepsi m.m. arbetar hon aktivt för
att sprida kunskap och acceptans genom att hålla föreläsningar om bl.a. Vilde Viktor som är en kopia av hennes 6 årige son med ovanstående diagnos. Sandra
utvecklar olika stödgrupper för att fånga upp och stötta andra i tunga situationer. Allt i nära samarbete med flera aktörer i Piteå. Har egna Anhörigerfarenheter
genom sina tre barn varav två med olika funktionsvariationer varav den yngsta tar stor del av föräldratiden.

Sandra ser ett kommande engagemang i Anhörigas Riksförbund som en möjlighet att hjälpa till att synliggöra den svåra föräldrarollen med barn med olika funktionsnedsättningar.
Är intresserad att engagera sig i Anhörigas Riksförbund och på så sätt vara med och påverka och utveckla strategier för stöd till anhöriga. Ser alla
anhörigfrågor som viktiga men brinner för frågor som rör föräldragruppen.

Anhörigföreningens motivering till nomineringen:
Sandra har lång erfarenhet som förälder till barn med funktionsvariationer som hon också delar med sig i sitt engagemang med föreläsningar och deltagande i
föräldragrupper som möts för att stärka varandra. Hon är ung och positiv och intresserad av att arbeta med anhörigfrågor.

Valberedningen föreslår kongressen besluta att välja Sandra Wessel, Piteå som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer