Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nominering Elisabet Ljungström

Elisabet Ljungström, Göteborg
Medlem i Anhörigföreningen i Göteborg
Född 1953

Elisabet är aktiv i Anhörigföreningen i Göteborg och ingår i och leder Anhörigföreningens arbetsgrupp ”Påverkan och intressepolitik”.
Hon arbetar vid Bräcke Diakoni som projektutvecklare och har genom sitt uppdrag upparbetat ett brett kontaktnät som rör anhörigfrågor. Stor vana vid att
skriva projektansökningar.

I sitt arbete mot kommunerna försöker hon få dem att synliggöra de anhöriga och att de ser anhörigkonsulenterna som en en viktig resurs.
I sitt arbete med anhöriga försöker hon att stimulera dem att se sig själva som en resurs och att de är värdefulla.
Hon har har egna anhörigerfarenheter kring frågor som rör psykisk ohälsa.

Anhörigföreningens motivering till nomineringen:
Elisabet är drivande och har väldigt mycket kontakter som kan vara till nytta för förbundet. Hon är kreativ och ser alltid nya möjligheter.
Hon leder Anhörigföreningens arbetsgrupp ”Påverkan och intressepolitik”. Vi nominerar med glädje Elisabet till ordinarie ledamot i styrelsen.

Valberedningen föreslår kongressen besluta att välja Elisabet Ljungström, Göteborg som ersättare i förbundsstyrelsen.

Se Elisabets presentationsfilm här:

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer