Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag 18.00 - 21.00

Anhörigföreningen i Karlstad

Välkommen till Anhörigföreningen i Karlstad, AFK!
AFK är en ideell förening, religiöst- och partipolitiskt obunden, öppen för alla som vill vara med, oberoende av den anhöriges diagnos. Föreningen bildades 2002 och är ansluten till Anhörigas Riksförbund.

Vi vill uppmärksamma alla anhörigas behov av stöd, skapa goda kontakter med politiker och andra beslutsfattare och utveckla ett gott samarbete med kommunens vård och omsorg.

Om du vill delta i anhöriggrupp kan vi medverka till att starta grupper. AFK:s möten är på Resurscentrum Rosenbad. Läs mer på kommunens hemsida

Bli medlem
Alla kan bli medlemmar. Avgiften är 100 kr per år. Pg 100 35 88-9. Då har du tillträde till AFK:s möten och får Anhörigas Riksförbunds medlemstidning Vi Anhöriga direkt hem i brevlådan. För information och inbetalningskort, skicka meddelande eller ring till:
Annemay Hidén
E-post: hidenannemay@gmail.com
Telefon: 070-284 62 53

Anhörigas Riksförbund
Som medlem i AFK blir du även medlem i Anhörigas Riksförbund. Förbundet stödjer de lokala anhörigföreningarna och arbetar för de anhörigas bästa.
Läs mer på  www.anhorigasriksforbund.se

Kontakt:

Ordförande Gun-Britt Björevall
Telefon: 072-744 14 35
E-post: bjorevall.goran@gmail.com

Vice ordförande Eva Karlsson
Telefon: 070-690 29 19
E-post: sune44@tele2.se

Kassör Kerstin Jonsson Tengvall
Telefon: 070-545 98 13
E-post: kerstin.j.tengvall@gmail.com

Sekreterare Anna-Lena Arnell
Telefon: 070-683 87 43
E-post: al.arnell@comhem.se

Sekreterare Annemay Hidén
Telefon: 070-284 62 53
E-post: hidenannemay@gmail.com

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer