Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhörigföreningen i Karlstad

Välkommen till Anhörigföreningen i Karlstad, AFK!

Numera finner ni oss här. Varmt välkommen till vår nya hemsida!

Kontakt:

Ordförande Gun-Britt Björevall
Telefon: 072-744 14 35
E-post: bjorevall.goran@gmail.com

Vice ordförande Eva Karlsson
Telefon: 070-690 29 19
E-post: sune44@tele2.se

Kassör Kerstin Jonsson Tengvall
Telefon: 070-545 98 13
E-post: kerstin.j.tengvall@gmail.com

Sekreterare Anna-Lena Arnell
Telefon: 070-683 87 43
E-post: al.arnell2@gmail.com

Sekreterare Annemay Hidén
Telefon: 070-284 62 53
Postadress: Strandvägen 29, 652 17 Karlstad
E-post: hidenannemay@gmail.com

 

Om oss
AFK är en ideell förening, religiöst- och partipolitiskt obunden, öppen för alla som vill vara med, oberoende av den anhöriges diagnos. Föreningen bildades 2002 och är ansluten till Anhörigas Riksförbund.

Vi vill uppmärksamma alla anhörigas behov av stöd, skapa goda kontakter med politiker och andra beslutsfattare och utveckla ett gott samarbete med kommunens vård och omsorg.

Om du vill delta i anhöriggrupp kan vi medverka till att starta grupper. AFK:s möten är på Resurscentrum Rosenbad. Kontakta Gun-Britt Björevall (E-post: bjorevall.goran@gmail.com) eller läs mer på kommunens hemsida

 

Anhörigas Riksförbund
Som medlem i AFK blir du även medlem i Anhörigas Riksförbund. Riksförbundet stödjer de lokala anhörigföreningarna och arbetar för att alla anhöriga ska få det bättre.
Läs mer på  www.anhorigasriksforbund.se

 

Anhörigriksdagen 2020
Den 3-4 november 2020 skulle den 22:a Anhörigriksdagen invigas i Karlstad Congress Culture Centre, men på grund av Covid-19-pandemin och Folkhälsomyndighetens riktlinjer har vi valt att ställa om till ett digitalt event.

Anhörigriksdagen är och har alltid varit en av Anhörigas Riksförbunds viktigaste åtaganden. Det är det enda tillfället under året som alla vi som engagerar oss i anhörigfrågan får tillfälle att träffas: anhörigkonsulenter, politiker, beslutsfattare och inte minst anhöriga. Nu hoppas vi att vi kan träffas, diskutera och knyta kontakter genom skärmen istället för att vara fysiskt på plats i Karlstad.

 

Bli medlem nu
Alla kan bli medlemmar. Avgiften är 100 kr per år. Pg 100 35 88-9. Då har du tillträde till AFK:s möten och får Anhörigas Riksförbunds medlemstidning Vi Anhöriga direkt hem i brevlådan.

När du skickar in denna ansökan om medlemskap, så innebär detta samtidigt ett samtycke från dig att Anhörigföreningen i Karlstad får spara dina uppgifter, enligt EU:s Dataskyddsförordning GDPR. De personuppgifter som du lämnar, kommer endast att användas inom Anhörigföreningens/Anhörigas Riksförbunds medlemsadministration, t.ex. för avisering om medlemsavgift, medlemsbrev samt för utskick av vår förbundstidning.
Du kan när som helst begära att bli raderad från registret.
Har du frågor?
Kontakta oss på tfn: 070-284 62 53

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer