Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Call for abstracts – Anhörigriksdagen 2021

Anhörigriksdagen är Nordens största mötesplats på anhörigområdet och har genomförts i över 20 år. Anhörigriksdagen är en tvådagarskonferens som vänder sig både till dem som i sin profession möter anhöriga, samt anhöriga själva. Traditionellt har den hållits i Varberg i maj månad, men för ett par år sedan togs beslutet att flytta konferensens både tid och plats med förhoppning om att den skall bli tillgänglig för fler och med ett uppdaterat kvalitativt och omfångsrikt innehåll.

Anhörigriksdagen 2021 kommer att genomföras som ett digitalt event och så hoppas vi innerligt att vi får komma till Karlstad CCC under 2022 istället. Vi skulle ju varit på plats i Karlstad redan i maj 2020, men p.g.a. pandemirestriktioner så valde vi att ställa om och köra digitalt istället. För allas säkerhet och välbefinnande tar vi samma grepp även i år.

Har du ett projekt eller forskningsresultat inom anhörigområdet som du skulle vilja dela med dig av eller diskutera? Nu tar vi på Anhörigas Riksförbund emot ansökningar ”Call for abstract” om att hålla föreläsning eller seminarium på Anhörigriksdagen 2021.

För att ansöka om att föreläsa eller hålla ett seminarium på Anhörigriksdagen 2021 skickar du ett abstract till info@anhorigasriksforbund.se och anger ”Anhörigriksdagen” i ämnesraden.

Abstractet ska innehålla en kort presentationen / sammanfattning, samt ett foto av dig som vi kan använda i program och övrig marknadsföring. Av ansökan ska det framgå hur föreläsningen eller seminariet knyter an till anhörigskap och konferensens tema.

Datum och deadlines
• Sista dag för inlämning av abstract, 24 juni 2021
• Sökande för besked, senast tredje veckan i augusti
• Konferensen äger rum, 9-10 november 2021

Om ditt bidrag antas står Anhörigas Riksförbund för deltagaravgiften båda dagarna. Övriga omkostnader bekostas av föredragshållaren. Anhörigas Riksförbund förbehåller sig rätten att välja ut vilka ansökningar som kommer att presenteras på Anhörigriksdagen 20201

För ansökan och frågor kontakta info@anhorigasriksforbund.se

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer