Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Föreläsningar – Anhörigriksdagen 2023

Föreläsare: Joana Vicente, Universitetslektor, Linnéuniversitetet

Rubrik: Yrkesverksamma anhöriga(YVA)- konsten att kombinera arbete och anhörigskap

Sammanfattning: Att kombinera arbete med anhörigskap är vanligt i Sverige och leder till både positiva och negativa upplevelser hos yrkesverksamma anhöriga.

I denna presentation kommer Ni att få del av YVA situation i Sverige idag, deras informella omsorgsåtaganden och erhållet stöd bland kvinnliga och manliga YVA. Vi går även genom omsorgsrelaterade faktorer som associerades med YVAs minskade arbetsförmåga och att det är krävande att ge anhörigomsorg.


Föreläsare: Ing-Marie Bergh, handläggare inom socialt arbete

Rubrik: Hur kan du vara så glad? – Att leva med sorg OCH glädje

Sammanfattning: När upphör anhörigskapet? Är det när ett barn har flyttat hemifrån och börjat bygga upp ett självständigt, eget liv? Naturligtvis inte. Är det när en närstående dör? Det är kanske det vi föreställer oss. Samtidigt lever relationen kvar även efter någons bortgång. Minnena. Sorgen och saknaden.

Jag drabbades av sorg i tonåren när min mamma hastigt och oväntat dog. Så småningom kunde jag ändå vända mina erfarenheter till styrka och en drivkraft. Senare har jag också vårdat människor i arbetet och privat.

Det finns flera olika psykologiska modeller om sorgeprocessen, vilka kan underlätta som förståelse och förklaring. Däremot är det inte alltid lätt att möta sörjande på ett bra sätt – men det kan många gånger vara mycket enklare än vi tror. Vi tenderar att krångla till bemötandet av människor i sorg. Det här är kunskap som har börjat få fäste under senare år och visst har det blivit bättre. Ändå är sorgen till viss del tabu. Vi är rädda för att göra fel, säga fel och vara fel.

Att drabbas av sorg innebär många gånger att känna sig udda, konstig och onormal. Bland människor som själva inte har sorg är den sörjande en anomali. Jo, det kan kännas så. Det är också så att sorgen inte är övergående, bara föränderlig. Och den kommer och går …

Själv är jag varken präst eller psykolog – jag har en filosofie kandidatexamen. Jag har, förutom mina egna erfarenheter, även teoretiska kunskaper. Dessutom vet jag en hel del om glädje och hur det går till att unna sig att vara glad och lycklig samt att hitta något meningsfullt.

Mitt namn är Ing-Marie Bergh och jag har en lång yrkeserfarenhet inom socialt arbete, de senaste två decennierna som handläggare och utredare.

“Det gränslösa anhörigskapet” förefaller vara ett perfekt tema för min föreläsning, som jag även kan anpassa till sammanhanget, kanske som avslutning eller åtminstone under Anhörigriksdagens senare del. Sorg och saknad är för övrigt något vi kan uppleva även när en närstående blir förändrad genom sjukdom eller skada.

Se gärna min profil på Sveriges Talare www.sverigestalare.se/talare/ing-marie-bergh


Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer