Startsida > Vi anhöriga
Vi anhöriga

Vi anhöriga är vår medlemstidning. Den ges ut fyra gånger per år med olika teman som fokuserar på anhörigfrågor. Vi anhöriga är inte bara vår medlemstidning utan du kan även prenumerera på den som ett företag, kommun, om du är politiker eller jobbar med anhöriga.

Redaktionskommittén mottar tacksamt idéer och tips till innehåll i Vi anhöriga.

Vill du prenumerera?

En prenumeration av Vi anhöriga kostar 375 kronor per år.
Mejla till: vianhoriga@anhorigasriksforbund.se.

Tipsa?

Kontakta:
E-post: info@anhorigasriksforbund.se
Telefon: 010-155 70 60

Läs Vi anhöriga på webben

Nummer 3, 2017 – Missbruk

Nummer 2, 2017 – Välfärdsteknologi

Nummer 1, 2017 – Med karta och kompass

Nummer 4 – Liv och Hälsa

Nummer 3 – Anhöriga i politiken

Nummer 2 – 2016 Anhörig – barn och familj

Nummer 1 – 2016 Anhöriga i rörelse

Nummer 4 – 2015 Utan anhöriga stannar Sverige!

Nummer 3 – 2015 Relationer

 

Nummer 2 – 2015 Olika men ändå lika

Nummer 1 – 2015 Anhörigåret 2015

Läs äldre nummer på webben