Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Man orkar, orkar, orkar – tills allt brakar

Artikel från Amos magasin, vinternumret 2022 Att vårda en närstående kan vara väldigt jobbigt, men ibland är det svårt att medge ens för sigsjälv. Pandemin satte ljuset på att även anhörigvårdare har en gräns där de inte orkar längre.Men det finns stöd att få. Kanske blev pandemin droppen som fick bägaren att rinna över, då […]

   Läs hela reportaget här

Anhörigas Riksförbund inleder samarbete med Särnmark Assistans

Över 70 000 personer arbetar som personliga assistenter vilket gör det till en av Sveriges största yrkesgrupper. Av dessa utgör anhöriga cirka en fjärdedel. Anhörigas Riksförbund inleder nu ett nationellt samarbete med assistansbolaget Särnmark Assistans för att tillsammans med dem lyfta de viktiga anhörigfrågorna. Inom ramen för samarbetet planerar Anhörigas Riksförbund och Särnmark Assistans bland […]

   Läs hela reportaget här

Anhörig i nöd och lust

Hur kan man stärka personer över 65 som stöttar eller vårdar sin partner i hemmet? Välkommen till konferensen Anhörig i nöd och lust som arrangeras av Bräcke projektI nöd och lust. Ta del av anhörigas egna tankar, våra föreläsares djupa kunskap ochta del av det utbildningsmaterial som projektet tagit fram. Du kan vara med på […]

   Läs hela reportaget här

Datum spikade för Anhörigriksdagen 2023

Innan vi avslutar 2022 och önskar dig Gott Nytt År så vill vi säga att vår eminenta förbundsstyrelse har satt datumen för nästa års Anhörigriksdag och den kommer att gå av stapeln 24-25 oktober. Om allt klaffar med finansiering och ingen ny pandemikris uppstår så kommer Anhörigriksdagen 2023 att hållas i Karlstad på Karlstad CCC. […]

   Läs hela reportaget här

Kartläggningen 2019

Kartläggningen 2019

Trots att kommunerna är skyldiga att erbjuda sina medborgare anhörigstöd har vi inte vetat hur det har fungerat. Under 2019 genomförde därför Anhörigas Riksförbund en kartläggning av kommunernas anhörigstöd.

   Läs rapporten

Hitta ditt anhörigstöd

Hitta ditt anhörigstöd

Enligt lag är landets kommuner skyldiga att erbjuda sina medborgare någon form av anhörigstöd. Har du behov av stöd i ditt anhörigskap? Vänd dig till din kommun för att få veta vad som erbjuds just dig.

   Till kommunerna

Livet som det kan vara

Livet som det kan vara

Välkommen att lyssna på onlinesamtal mellan Ulrika Jannert Kallenberg, journalist och författare till boken ”Döden som ingen pratar om” och inbjudna gäster som pratar om livet precis så som det kan vara.

   Läs mer

God och nära vård

God och nära vård

En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Läs vårt svar på remiss SOU 2020:19 här.

   All information

Information om Covid-19

Information om Covid-19

Här kan du läsa mer information och hitta stöd i dessa pandemitider.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer