Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Webinarium – I Nöd & Lust

Välkommen till webinarium I lust och nöd

10 maj deltar vi i ett webinarium som anordnas av SPF Seniorernas sakkunniga i ensamhetsfrågor, Marie-Louise Söderberg.
Vi kommer samtala om olika former av ensamhet samt dela med oss av hur och var man kan få stöd som anhörig. Ett webinarium viktigt både för dig som själv är anhörig och för dig som träffar anhöriga i din yrkesroll, ideellt uppdrag eller som medmänniska.

Ur programmet:
• Vad innebär anhöriga? Vilka är det? Hur många finns det?
• Dilemmat, en komplex situation att vårda sin partner i hemmet.
• Ensamhet i tvåsamheten och ensamhet i vårdandet
• ”Opratat”, om ofrivillig ensamhet, sorg och våld
• Vad finns det för hjälp och stöd?
• Att ta emot hjälp

Medverkande:
Susanne Rolfner Suvanto, NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Julia Charleson och Anette Karlsson, Anhöriglinjen, Anhörigas Riksförbund
Lisa Schjelde och Helena Holmberg, projektledare Bräcke diakoni
Kerstin Segesten, professor i vårdvetenskap, SPF Seniorerna Göteborg
Irén Bråsth, anhörig

Anmäl dig här nedan idag! >>

Här kan du ladda ner inbjudan >>

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer