Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Vill du läsa GAPET-rapporten?

Forskningsprojektet genomfördes av Pia Nilsson, Joy Torgé och Magnus Jegermalm vid Hälsohögskolan, Jönköpings University och finansieras via Tillämpad välfärdsforskning, FORTE.

Rapporten baseras på en webbaserad enkätundersökning riktad till anhörigkonsulenter och biståndshandläggare i Jönköpings och Stockholms län och är en av tre delstudier i projektet.

Rapporten ”Gapet mellan kommunernas anhörigstöd och omsorgsgivarnas användning- En studie om socialtjänstens och omsorgsgivarnas förutsättningar för och erfarenheter av anhörigstöd ” finns att läsa och/eller ladda ner här >>

Ta del av Pia Nilssons powerpointpresentation från Anhörigriksdagen 9 november här >>

Ta del av Joy Torgés powerpointpresentaton från Anhörigriksdagen 9 november här >>

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer