Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

VILKEN BLIR ÅRETS ANHÖRIGKOMMUN?

Inför förra årets Anhörigriksdag instiftades ett helt nytt pris – Årets Anhörigkommun – med syfte att uppmärksamma och hylla en kommun som gjort väsentliga insatser för anhöriga.

Detta ska i sin tur leda till att kommunerna runt om i landet sporras att förbättra sina insatser och ge förutsättningar att sprida goda exempel.

”Det är viktigt och roligt att få lyfta fram en kommun som gjort väsentliga insatser för att förbättra anhörigas situation. Det behövs goda exempel och de förtjänar verkligen en utmärkelse! Vi hoppas att även i år få in många förslag”, säger förbundsordförande Ann-Marie Högberg.

Förra året vann Skövde Kommun så vi säger både heja er och grattis!

För att kunna utses till Årets Anhörigkommun ska kommunen ha en verksamhet eller gjort en speciell insats som på ett tydligt sätt gynnar anhöriga. Det ska även finnas en tydlig funktion eller tjänst för stöd till anhöriga. Det kan t.ex. vara en anhörigkonsulent eller motsvarande. Resurserna till anhörigstödet får inte heller ha minskat under de senaste två åren. Stödet ska omfatta anhöriga till såväl äldre som yngre närstående.

Kandidater till utmärkelsen kan nomineras av förbundsstyrelsen, lokalföreningar och enskilda medlemmar i Anhörigas Riksförbund. Även kommunerna själva har rätt att nominera.
Vinnaren utses av en jury bestående av ledamöter från förbundsstyrelsen, lokalföreningsrepresentanter och förbundets organisationsombudsman.

Nomineringar med tydlig motivering e-postas till info@anhorigasriksforbund.se eller skickas med vanlig post till kansliet:
Anhörigas Riksförbund
Härdgatan 23
432 32 Varberg

Sista dag att inkomma med nomineringar är 1 september 2022 och priset utdelas vid Anhörigriksdagen som äger rum digitalt 9-10 november.

 

 

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer