Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

#VägraSkuld-läger

I syfte att motverka ofrivillig ensamhet hos unga anhöriga arrangerar Anhörigas Riksförbund #vägraskuld-läger för unga anhöriga (13-16 år).

Med finansiering från Socialstyrelsen arrangerar vi läger under september och oktober i fyra pilotkommuner.

Projektledare är Lina Persson och du når henne på lina.persson@anhorigasriksforbund.se samt på telefonnummer 010-1557064

Lägerledare är Karin Fredriksson och du når henne på karin.fredriksson@anhorigasriksforbund.se samt på telefonnummer 010-1777062

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer