Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Tre nya nationella BLN ska vidareutveckla anhörigstödet

Vill du vara med och starta ett blandat lärande nätverk, BLN? Det var utgångspunkten för ett webbinarium som Nka genomfört med ett 30-tal deltagare från hela landet. Planerna är att starta tre nationella nätverk under våren 2021 med ett tiotal medverkande kommuner i varje.

Vid webbinariet medverkade Eva Gustafson, Ingrid Lindholm, Susanne Rolfner Suvanto och Mats Ewertzon, alla verksamma som möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Blandade lärande nätverk, BLN, är en metod som Nka har arbetat med i över tio år. Arbetssättet bygger på en internationell modell som forskare och praktiker vid Nka har vidareutvecklat – genom forskningsmedel från Vinnova – för att passa Nka:s behov.

Syftet är att utveckla bättre stöd för anhöriga genom ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna i nätverket, där anhöriga är en viktig samverkanspart.

Vill du vara med och bidra? Vill du läsa hela inlägget, så klicka här.

Text: Barbro Falk, Nka

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer