Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Studie kring anhörigas erfarenheter och upplevelser av covid-19 pandemin

Förhoppningsvis närmar vi oss slutet på covid-19-pandemin.

Nu är studien som fokuserar på hur anhöriga upplever sin egen situation och vilka konsekvenser pandemin har gett, negativa och positiva, igång. Det kan exempelvis handla om social delaktighet, isolering, oro för smitta från personal och tillgång till information om restriktioner. Eller om förändringar i stödinsatser från det offentliga, hjälp från civilsamhället med praktiska göromål, som att handla mat och liknande. Men det kan också handla om existentiella och fundamentala perspektiv på hur livet har förändrats.

Hur har pandemin påverkat din vardag som anhörig? Har vardagslivet förändrats för någon som du lever nära och som därmed även påverkat din vardag? Vilka livsområden har påverkats för dig och på vilket sätt?

Vill du vara med i studien? Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig till Martina Takter på e-postadress: martina.takter@anhorigasriksforbund.se eller på telefonnummer: 010-155 70 66.
Studien görs i samarbete mellan Anhörigas Riksförbund (AHR) och Malmö universitet (MAU).

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer