Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Socialtjänsten i Piteå erbjuder stöd till anhöriga genom ny organisation

Socialtjänsten har sjösatt en ny organisation för anhörigstöd som riktar sig till alla medborgare oavsett ålder och målgrupp. En anhörigkoordinator är anställd på heltid för att utveckla stödet till de som hjälper, vårdar eller stödjer en närstående.

Organisationsförändringen är en del av arbetet med en ingång till socialtjänsten. Anhörigkoordinator är vägen in för anhöriga som behöver stöd – oavsett om deras närstående är långvarigt sjuka, äldre, har funktionsnedsättning eller psykosocial problematik. Tidigare var anhörigstödet uppdelat utifrån ålder och problematik samt fördelat på tre halvtids tjänster som kombinerades med andra uppdrag.

– Vi har valt att satsa på en heltidstjänst för att utveckla stödet ytterligare. Vår anhörigkoordinator är spindeln i nätet och arbetar både utåtriktat mot anhöriga och med samordning internt inom socialtjänsten, säger Lena Enqvist, omsorgschef en ingång, Socialtjänsten, Piteå kommun.

I den nya organisationen har alla som arbetar inom socialtjänsten, precis som tidigare, ett ansvar att ge stöd till anhöriga.

Ny anhörigkoordinator
Ann-Catrin Gustafsson tillträdde den nyinrättade tjänsten som anhörigkoordinator i mitten av april. Hon skiljer på det direkta och det indirekta anhörigstödet.

-Min roll är att vara en tydlig ingång för det direkta stödet till anhöriga. Det handlar bland annat om information, enskilda samtal och anhörigträffar. Det indirekta anhörigstödet är olika biståndsinsatser som den närstående har rätt till och som kan bli en avlastning för anhöriga. Det stödet kan jag slussa vidare till men jag fattar inte beslut om insats, säger Ann-Catrin.

Hon kommer utveckla anhörigstödet tillsammans med de andra avdelningarna inom socialtjänsten. Samverkan med andra verksamheter i anhörigfrågor exempelvis med Region Norrbotten och ideella föreningar ingår också i uppdraget.

– Anhöriga är otroligt viktiga för personer som drabbats av till exempel psykisk ohälsa, missbruk, funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. De står för en stor del av omvårdnaden och tryggheten för sina närstående och det är viktigt att de får det stöd de behöver för att orka och själva må bra. Anhöriga drabbas många gånger av egna utmattningsrelaterade symtom och detta behöver vi arbeta för att förhindra, säger Ann-Catrin.

Vad ser du för utmaningar?
Utmaningen som jag identifierat så här långt är att nå ut till de som är i behov av stöd i ett tidigt skede, innan man som anhörig blir för belastad.

Vilka framtidsplaner finns i verksamheten?
-På kort sikt finns planer att bjuda in till anhörigcirkel i höst och tillsammans med Piteå anhörigförening uppmärksamma nationella anhörigdagen 6 oktober. Om det blir digitala arrangemang eller inte beror på hur pandemiläget ser ut. På längre sikt vill jag hitta vägar att stötta anhöriga som förvärvsarbetar för deras situation kan vara särskilt svår. Jag vill också utveckla samarbetet med regionen, kyrkan och ideella anhörigföreningar, vi kan nå långt om vi samverkar och hjälps åt.

Hur når anhöriga dig?
– De som är i behov av stöd hoppas jag ska känna att de kan vända sig direkt till mig. Enklast är att skicka e-post till funktionsbrevlådan anhorigstod(snabel-a)pitea.se eller ringa 0911-69 64 94 så hör jag av mig så snart jag kan. Mina kontaktuppgifter finns också på hemsidan.

Kontaktpersoner:
Ann-Catrin Gustafsson
anhörigkoordinator Socialtjänsten
Telefon: 0911-69 64 94 alt. 073-079 02 52
E-post: ann-catrin.gustafsson@pitea.se

Lena Enqvist
omsorgschef Socialtjänsten
Telefon: 0911-69 68 33 alt. 073-574 20 99
E-post: lena.enqvist@pitea.se

 

 

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer